Tappava mahtisana

Kiehdonta (pakotus) [surma, mieleen kohdistuva]

Taso

Sota 9, Tkr/Vel 9

Osatekijät

P

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohde

Yksi elollinen olento, jolla on enintään 100 kp   

Kestoaika   

Silmänräpäyksellinen

Laistoheitto

Ei ole

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Lausut yhden ainoan mahtisanan, joka tappaa välittömästi yhden valitsemasi olennon riippumatta siitä, kuuleeko olento sanan vai ei. Tappava mahtisana ei vaikuta olentoihin, joilla on langetushetkellä vähintään 101 kestopistettä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.