Jääseinämä

Lietsonta [kylmyys]

Taso

Tkr/Vel 4

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Keskipitkä (100 j + 10 j/taso)

Ilmiö

Paikalleen ankkuroitu suora jääpinta, jonka pinta-ala
on enintään 10 × 10 j/taso, tai jäinen puolipallo,
jonka säde on enintään 3 j + 1 j/taso

Kestoaika

1 min/taso

Laistoheitto

Refleksi mitätöi; ks. teksti

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu luo valitusta versiosta riippuen joko paikalleen ankkuroidun suoran jääpinnan tai jäisen puolipallon. Jääseinämää ei voida muodostaa aineellisten olentojen tai esineiden miehittämään tilaan. Sen pinnan on oltava luotaessa yhtämittainen ja rikkumaton. Kaikki olennot, jotka ovat seinämän naapuriruuduissa sitä luotaessa, voivat yrittää rikkoa muodostumassa olevan seinämän Refleksi-laistolla. Jos yksikin laisto onnistuu, loitsu epäonnistuu automaattisesti. Jääseinämä voidaan sulattaa tulella, ja tuli tuottaa seinämälle täydet vauriot (eikä puolta vaurioista niin kuin esineisiin yleensä). Jääseinämän äkillinen sulattaminen nostattaa suuren sumupilven, joka pysyy koossa 10 minuuttia.

Suora pinta

Loitsu luo vankan, kovan ja suoran jääpinnan. Pinnan paksuus on 1 tuuma langettajatasoa kohden. Pinta peittää enintään 10 × 10 jalan alueen langettajatasoa kohden (joten esimerkiksi 10. tason velho voi luoda jääseinämän, joka on 100 jalkaa pitkä ja 10 jalkaa korkea, 50 jalkaa pitkä ja 20 jalkaa korkea tai minkä muun pituinen ja levyinen tahansa, kunhan kokonaispinta-ala on enintään 1 000 neliöjalkaa). Pinta voidaan luoda miten kaltevaksi hyvänsä, kunhan se ankkuroidaan paikoilleen. Pystysuora seinämä on tarpeen ankkuroida vain lattiaan, mutta vaakasuorat ja kaltevat seinämät täytyy ankkuroida kahdelta vastakkaiselta puolelta.

Kullakin 10 × 10 jalan neliöllä seinämässä on 3 kestopistettä paksuustuumaa kohden. Olennot osuvat seinämään automaattisesti. Jos jonkin seinämänkohdan kestopisteet hupenevat 0:aan, kohtaan syntyy aukko. Jos olento yrittää murtautua seinämän läpi yhdellä voimanponnistuksella, Voimakkuus-testin vaikeusaste on 15 + langettajataso.

Vaikka jää murtuisikin, aukon peittona on sen jälkeen vielä jääkylmä ilmakerros. Kaikki ilmakerroksen läpi kulkevat olennot (myös olento, joka murtautuu seinämän läpi) kärsivät 1n6 pistettä kylmyysvaurioita +1 pisteen langettajatasoa kohden (ei laistoa).

Puolipallo

Seinämä muodostuu puolipalloksi, jonka säde on enintään 3 jalkaa + 1 jalka langettajatasoa kohden. Puolipallo on yhtä vaikea murtaa kuin tasopintakin, mutta se ei tuota vaurioita murretun aukon läpi kulkeville.

Ainesosatekijä

Pieni pala kvartsia tai vastaavaa kidettä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.