Ihmisolion
suurennus

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 1, Voimakkuus 1

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

1 kierros                                                                     

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)   

Kohde

Yksi ihmisolio

Kestoaika   

1 min/taso (P)

Laistoheitto

Sitkeys mitätöi

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu kasvattaa kohteenaan olevan ihmisolion pituuden välittömästi kaksinkertaiseksi ja painon kahdeksankertaiseksi. Olennon kokoluokka kasvaa tällöin yhdellä. Olento saa suuremman kokonsa vuoksi kokohyvitystä +2 Voimakkuuteensa, kokosakkoa –2 Ketteryyteensä (Ketteryys-arvo on kuitenkin aina vähintään 1) ja kokosakkoa –1 hyökkäysheittoihinsa ja panssariluokkaansa.

Kun ihmisolion kokoluokka muuttuu Isoksi, sen tila on 10 jalkaa ja luontainen ulottuma 10 jalkaa. Tämä loitsu ei vaikuta kohteen nopeuteen.

Jos kasvulle ei ole riittävästi tilaa, olento kasvaa suurimpaan mahdolliseen kokoonsa ja voi suorittaa Voimakkuus-testin (käyttäen loitsun lisäämää Voimakkuuttaan) murtautuakseen kasvua rajoittavien esteiden läpi. Jos testi epäonnistuu, olennon kasvu rajoittuu sitä ympäröiviin esteisiin – toisin sanoen loitsua ei voida käyttää olennon rusentamiseen sen kokoa kasvattamalla.

Kaikki olennon kantamat tai pitämät varusteet suurenevat samassa suhteessa kuin olento. Loitsun kasvattamat lähitaistelu- ja ammusaseet tuottavat aiempaa enemmän vaurioita. Tämä loitsu ei vaikuta olennon muihin taikaominaisuuksiin. Kaikki suurentuneet esineet (myös ammukset ja heittoaseet) palautuvat välittömästi normaaliin kokoonsa, kun ne eivät ole enää olennon hallussa. Tämä tarkoittaa, että heittoaseet tuottavat normaalit vaurionsa ja ammukset tuottavat vaurioita niiden ampumiseen käytetyn aseen koon mukaan. Tämä loitsu ei kasvata suurennettujen esineiden taikaominaisuuksia.

Jos samaan olentoon vaikuttaa useita kokoa kasvattavia taikavaikutuksia, ne eivät kasaudu keskenään.

Ihmisolion suurennus torjuu ja rauettaa ihmisolion kutistuksen.

Ihmisolion suurennus voidaan muuttaa pysyväksi pysyvyys-loitsulla.

Ainesosatekijä

Hyppysellinen rautajauhetta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.