Ihmisolion
kutistus

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 1

Osatekijät

P, E, A

Langetusaika   

1 kierros                                                                     

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)   

Kohde

Yksi ihmisolio

Kestoaika   

1 min/taso (P)

Laistoheitto

Sitkeys mitätöi

Loitsunsieto

Pätee                                                                        

Tämä loitsu puolittaa välittömästi kohteenaan olevan ihmisolion pituuden ja vähentää sen painon kahdeksasosaan entisestä. Olennon kokoluokka pienenee tällöin yhdellä. Olento saa pienemmän kokonsa vuoksi kokohyvitystä +2 Ketteryyteensä, kokosakkoa –2 Voimakkuuteensa (Voimakkuus-arvo on kuitenkin aina vähintään 1) ja kokohyvitystä +1 hyökkäysheittoihinsa ja panssariluokkaansa.

Kun Pieni ihmisolio muutetaan Hyvin pieneksi, sen tila on 2½ jalkaa ja luontainen ulottuma 0 jalkaa (mikä tarkoittaa, että sen on liikuttava vihollisen ruutuun voidakseen hyökätä tätä vastaan). Kun Iso ihmisolio muutetaan Keskikokoiseksi, sen tila on 5 jalkaa ja luontainen ulottuma 5 jalkaa. Tämä loitsu ei vaikuta kohteen nopeuteen.

Kaikki olennon kantamat tai pitämät varusteet pienenevät samassa suhteessa kuin olento.

Lähitaistelu- ja ammusaseet tuottavat pienennettyinä vähemmän vaurioita. Tämä loitsu ei vaikuta olennon muihin taikaominaisuuksiin. Kaikki pienentyneet esineet (myös ammukset ja heittoaseet) palautuvat välittömästi normaaliin kokoonsa, kun ne eivät ole enää olennon hallussa. Tämä tarkoittaa, että heittoaseet tuottavat normaalit vaurionsa (mutta ammukset tuottavat vaurioita niiden ampumiseen käytetyn aseen koon mukaan).

Jos olentoon kohdistuu useita kokoa pienentäviä taikavaikutuksia, ne eivät kasaudu keskenään.

Ihmisolion kutistus torjuu ja rauettaa ihmisolion suurennuksen.

Ihmisolion kutistus voidaan muuttaa pysyväksi pysyvyys-loitsulla.

Ainesosatekijä

Hyppysellinen rautajauhetta.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.