Hirviöiden paranteluJohdanto

Kykyarvojoukot

Hirviöt ja luokkatasot

Kestonoppien lisäys

Hirviöprofiilit

Parannellun hirviön haasteluokitus