Sää

Taulukko: Arvottu sää

n%

Sää

Kylmä ilmasto

Lauhkea ilmasto1

Autiomaa

01–70   

Normaali sää

Kylmää, tyyntä

Vuodenaikaan nähden normaali2

Kuumaa, tyyntä

71–80

Epänormaali sää   

Lämpöaalto (01–30) tai   
kylmäaalto (31–100)

Lämpöaalto (01–50) tai kylmäaalto (51–100)

Kuumaa, tuulista

81–90

Huono sää

Sade (lumisade)

Sade (vuodenajan mukaan   
joko vettä tai lunta)

Kuumaatuulista   

91–99

Rajuilma

Lumituisku

Ukonilma, lumituisku

Hiekkamyrsky

100

Ankara rajuilma

Lumimyrsky

Myrsky, lumimyrsky, hirmumyrsky, tornado

Rankkasade

  1. Lauhkea ilmasto kattaa metsät, mäkimaat, suot, vuoristot, tasangot ja lämpimät vedet.

  2. Talvi on kylmä, kesä lämmin ja kevät ja syksy lauhat. Suot ovat talvisin hiukan muita alueita lämpimämpiä.

Sää voi olla seikkailussa tärkeässä osassa.

Taulukkoa Arvottu sää voidaan käyttää joko sellaisenaan tai jonkin paikallisemman säätaulukon pohjana. Taulukon merkinnät on selitetty alla.

Ankara rajuilma (myrsky/lumimyrsky/hirmumyrsky/tornado)

Tuulennopeus on yli 50 v/t (ks. alla taulukko Tuulen vaikutukset). Lumimyrskyn aikana sataa runsaasti lunta (1n3 jalkaa), ja hirmumyrskyä säestää rankkasade (ks. alla). Myrsky kestää 1n6 tuntia. Lumimyrsky kestää 1n3 päivää. Hirmumyrsky kestää enintään viikon, mutta hahmoihin se vaikuttaa eniten niiden yhden tai kahden päivän aikana, kun sen keskus liikkuu heidän ylitseen. Tornadot ovat hyvin lyhytikäisiä (1n6×10 minuuttia), ja niitä esiintyy tavallisimmin ukonilmalla.

Kuumaa

Päivisin 30–40ºC, öisin 5–10 astetta kylmempää.

Kylmäaalto

Lämpötila alenee äkisti 5 astetta.

Kylmää

Päivisin –20–+5ºC, öisin 5–10 astetta kylmempää.

Lauhaa

Päivisin 5–15ºC, öisin 5–10 astetta kylmempää.

Lämmintä

Päivisin 15–30ºC, öisin 5–10 astetta kylmempää.

Lämpöaalto

Lämpötila kohoaa äkisti 5 astetta.

Rajuilma (hiekkamyrsky/lumituisku/ukonilma)

Tuuli on kovaa (30–50 v/t, ks. alla taulukko Tuulen vaikutukset), ja näkyvyys heikkenee neljäsosaan normaalista. Rajuilmat kestävät 2n4–1 tuntia. Ks. lisätietoa kohdasta Rajuilmat.

Rankkasade

Vaikuttaa muutoin kuten vesisade mutta antaa näkösuojaa kuten sumu. Voi aiheuttaa tulvia). Rankkasade kestää 2n4 tuntia.

Sade

Selvitä heittämällä n%, onko sade sumua (01–30), vesisadetta tai lumisadetta (31–90) vai räntää tai rakeita (91–00). Lunta tai räntää sataa, kun lämpötila on pakkasen puolella tai enintään pari astetta nollan yläpuolella. Sateet kestävät tavallisimmin 2n4 tuntia. Raekuurojen pituus on vain 1n20 minuuttia, mutta niiden myötä tulee useimmiten 1n4 tuntia vettä.

Tuulista

Tuuli on kohtalaista tai navakkaa (10–30 v/t); ks. alla taulukko Tuulen vaikutukset.

Tyyntä

Tuuli on heikkoa (0–10 v/t).

Vesisade, lumisade, räntä ja rakeet

Sadesää voi hidastaa matkantekoa ja kenties pysäyttää sen kokonaan. Suunnistaminen saattaa muuttua käytännössä mahdottomaksi. Rankkasade ja sankka lumisade heikentävät näkyvyyttä yhtä voimakkaasti kuin sumu.

Sade tulee useimmiten vetenä, kylmällä ilmalla mahdollisesti myös lumena, räntänä tai rakeina. Jos vesisadetta seuraa kylmäaalto, joka pudottaa lämpötilan äkisti pakkasen puolelle, maanpinta jäätyy.

Vesisade

Vesisade heikentää näkyvyyden puoleen ja tuottaa Etsintä- ja Havainnointi-testeihin sakkoa –4. Sillä on sama vaikutus liekkeihin, kantama-asehyökkäyksiin ja Kuuntelu-testeihin kuin kovalla tuulella.

Lumisade

Lumisateella on samat vaikutukset näkyvyyteen, kantama-asehyökkäyksiin ja taitotesteihin kuin vesisateella. Päivän kestävä lumisade tuo maahan 1n6 tuumaa lunta. Liikkuminen tällaisen lumikerroksen peittämään ruutuun verottaa liikkumiskiintiötä 2 ruudulla.

Sankka lumisade

Sankalla lumisateella on samat vaikutukset kuin tavallisella lumisateella, mutta lisäksi se heikentää näkyvyyttä kuten sumu. Päivän kestävä sankka lumisade tuo maahan 1n4 jalkaa lunta, ja tällaisen lumikerroksen peittämään ruutuun liikkuminen verottaa liikkumiskiintiötä 4 ruudulla.

Kun sankkaan lumisateeseen yhdistyy navakka tai kova tuuli, tuloksena voi olla 1n4×5 jalan syvyisiä nietoksia. Niitä muodostuu etenkin kookkaiden, tuulta läpäisemättömien esteiden (kuten mökkien ja suurten telttojen) ympärille. On 10 %:n mahdollisuus, että sankan lumisateen yhteydessä esiintyy salamoita (ks. alla Ukonilma). Sankalla lumisateella on sama vaikutus liekkeihin kuin kohtalaisella tuulella.

Räntä

Rännällä on taivaalta pudotessaan samat vaikutukset kuin vesisateella (paitsi että sen mahdollisuus sammuttaa suojatut liekit on 75 %) ja maassa samat vaikutukset kuin lumisateella.

Rakeet

Rakeet eivät heikennä näkyvyyttä, mutta niiden ropina vaikeuttaa Kuuntelu-testejä (sakkoa –4). Toisinaan (5 %:n mahdollisuus) rakeet ovat niin suuria, että ne tuottavat kaikelle suojattomalle 1 pisteen verran kuolettavia vaurioita (kuuroa kohden). Maahan pudonneilla rakeilla on sama vaikutus liikkumiseen kuin lumisateella.

Rajuilmat

Rajuilmojen nostattaman tuulen ja sateen (tai hiekan) yhteisvaikutus rajoittaa näkyvyyden neljäsosaan normaalista ja tuottaa Etsintä-, Havainnointi- ja Kuuntelu-testeihin sakkoa –8. Rajuilmat tekevät mahdottomiksi kaikki kantama-asehyökkäykset paitsi piiritysaseilla suoritetut hyökkäykset, ja viimeksi mainittuihinkin lasketaan sakkoa –4. Rajuilmat sammuttavat automaattisesti kaikki kynttilät, soihdut ja vastaavat suojaamattomat liekit. Suojatut liekit, esimerkiksi lyhdyissä olevat tulet, alkavat lepattaa rajusti, ja niillä on 50 %:n mahdollisuus sammua. Ks. taulukosta Tuulen vaikutukset, miten rajuilmat voivat vaikuttaa suojattomiin olentoihin. Rajuilmat jaetaan kolmeen tyyppiin:

Hiekkamyrsky (HL 3)

Tämä autiomaan sääilmiö eroaa muista rajuilmoista siten, ettei sen yhteydessä tule sadetta. Veden sijasta se tuo tullessaan pienen pieniä hiekanjyviä, jotka peittävät näkyvyyden täysin ja sammuttavat kaikki suojaamattomat tulet. Suojatuillakin tulilla on 50 %:n mahdollisuus sammua. Useimpien hiekkamyrskyjen yhteydessä esiintyy kovaa tuulta, ja ne jättävät jälkeensä 1n6 tuuman hiekkakerroksen.

On 10 %:n mahdollisuus, että hiekkamyrskyn yhteydessä esiintyy myrskytuulta. Tällainen voimakas hiekkamyrsky tuottaa joka kierroksella 1n3 pistettä tainnuttavia vaurioita kaikille suojattomille olennoille ja voi myös tukehduttaa ne (joskin hahmo, jolla on suunsa ja nenänsä peittona huivi tai vastaava suojus, alkaa tukehtua vasta kun kierroksia on kulunut yhteensä 10 × hahmon Ruumiinkunto-arvo). Voimakas hiekkamyrsky jättää jälkeensä 2n3–1 jalan hiekkakerroksen.

Lumituisku

Lumituisku jättää jälkeensä 1n6 tuuman paksuisen lumikerroksen.

Ukonilma

Ukonilma tuo tullessaan paitsi tuulta ja sadetta (yleensä vesisadetta mutta toisinaan lisäksi rakeita) myös salamoita, jotka voivat olla vaaraksi suojattomille hahmoille (etenkin metallihaarniskaa pitäville). Nyrkkisääntö on, että myrskyn keskuksessa iskee yksi salama minuutissa ja keskus on hahmojen päällä 1 tunnin ajan. Hahmoon osuva salama tuottaa sähkövaurioita 1n10 kahdeksantahoisen nopan verran. Ukonilma synnyttää 10 %:n todennäköisyydellä tornadon.

Ankarat rajuilmat

Erittäin voimakas tuuli ja hillitön kaatosade peittävät näkyvyyden täysin ja tekevät Etsintä-, Havainnointi- ja Kuuntelu-testit sekä kaikki kantama-asehyökkäykset mahdottomiksi. Suojaamattomat liekit sammuvat automaattisesti, ja suojatuillakin liekeillä on 75 %:n mahdollisuus sammua. Ankaran rajuilman alueella olevien olentojen on onnistuttava Sitkeys-laistossa tai ne kärsivät kokonsa mukaiset vaikutukset (ks. alla taulukko Tuulen vaikutukset). Ankarat rajuilmat jaetaan neljään tyyppiin:

Myrsky

Myrskyn mukana ei tule juuri sadetta, mutta sen nostattama myrskytuuli voi aiheuttaa suuret vahingot.

Lumimyrsky

Myrskytuulen, sankan lumisateen (tavallisimmin 1n3 jalkaa) ja ankaran kylmyyden yhdistelmä tekee lumimyrskystä hengenvaarallisen kaikille siihen varautumattomille.

Hirmumyrsky

Hirmumyrskyt nostattavat hirmumyrskytuulen ja rankkasateiden ohella tulvia. Seikkailijoiden on yleensä mahdotonta toimia tällaisissa oloissa.

Tornado

Tornadoja syntyy ukonilmoilla 10 %:n todennäköisyydellä.

Sumu

Sumun aiheuttaja on joko matalalla oleva pilvi tai maasta kohoava kosteus. Sumu rajoittaa näkyvyyden naapuriruutuihin, eikä pimeänäkö auta asiaa. Naapuriruuduissa olevilla olennoillakin on näkösuojaa (hyökkäyksillä niitä vastaan on 20 %:n ohihyökkäys­mahdollisuus).

Tuulet

Tuuli voi levittää kirvelevää hiekkaa, lietsoa tulipaloja, kaataa veneitä ja hälventää kaasuja ja huuruja. Voimakkaat tuulet voivat kaataa olentoja kumoon (ks. alla taulukko Tuulen vaikutukset), häiritä kantamahyökkäyksiä ja tuottaa sakkoja taitotesteihin.

Taulukko: Tuulen vaikutukset

Tuulen
voimakkuus

Tuulen
nopeus

Kantamahyökkäykset
normaalit/piiritysaseet
1

Olennon koko2   

Tuulen vaikutus olentoon

Sitk-
laiston VA
   

Heikko

0–10 v/t

–/–

Mikä tahansa

Ei vaikutusta

Kohtalainen

11–20 v/t

–/–

Mikä tahansa

Ei vaikutusta

Navakka

21–30 v/t

–2/–

Enintään Hyvin pieni   

Tuulen kaatama

10

Vähintään Pieni

Ei vaikutusta

Kova

31–50 v/t

–4/–

Hyvin pieni

Tuulen viemä

15

Pieni

Tuulen kaatama

Keskikokoinen

Etenemästä estetty   

Vähintään Iso

Ei vaikutusta

Myrskytuuli

51–74 v/t

Mahdottomia/–4

Enintään Pieni

Tuulen viemä

18

Keskikokoinen

Tuulen kaatama

Iso tai Valtava

Etenemästä estetty

Suunnaton tai Giganttinen

Ei vaikutusta

Hirmumyrskytuuli   

75–174 v/t

Mahdottomia/–8

Enintään Keskikokoinen

Tuulen viemä

20

Iso

Tuulen kaatama

Valtava

Etenemästä estetty

Suunnaton tai Giganttinen

Ei vaikutusta

Tornado

175–300 v/t   

Mahdottomia/mahdottomia   

Enintään Iso

Tuulen viemä

30

Valtava

Tuulen kaatama

Suunnaton tai Giganttinen

Etenemästä estetty

  1. Piiritysaseiksi lasketaan sekä ballistojen ja katapulttien hyökkäykset että jättiläisten paiskomat kivet.

  2. Lentävät ja muutoin ilman halki liikkuvat olennot lasketaan yhtä kokoluokkaa todellista kokoaan pienemmiksi, joten lentävä Suunnaton lohikäärme katsotaan Valtavaksi, kun selvitetään tuulen vaikutuksia siihen.

Etenemästä estetty: Maan pinnalla olevat olennot eivät pysty liikkumaan tuulen takia eteenpäin. Lentävät olennot kulkeutuvat 1n6 × 5 jalkaa taaksepäin.

Tuulen kaatama: Maan pinnalla olevat olennot kaatuvat tuulen voimasta kumoon. Lentävät olennot kulkeutuvat 1n6 × 10 jalkaa taaksepäin.

Tuulen viemä: Maan pinnalla olevat olennot kaatuvat kumoon, kierivät maassa 1n4×10 jalkaa ja kärsivät jokaisesta 10 jalasta 1n4 pistettä tainnuttavia vaurioita. Lentävät olennot kulkeutuvat ilmassa 2n6 ×10 jalkaa taaksepäin ja kärsivät tuulen riepottelusta 2n6 pistettä tainnuttavia vaurioita.

Heikko tuuli

Kevyt ilmavirtaus, jolla ei yleensä ole peliteknisiä vaikutuksia.

Kohtalainen tuuli

Tasaista tuulta, jolla on 50 %:n mahdollisuus sammuttaa pienet suojaamattomat tulet, kuten kynttilät.

Navakka tuuli

Puuskittaista tuulta, joka sammuttaa suojaamattomat tulet (kynttilät, soihdut, tms.) automaattisesti. Navakka tuuli tuottaa kantamahyökkäysheittoihin ja Kuuntelu-testeihin sakkoa –2.

Kova tuuli

Näin voimakas tuuli sammuttaa suojaamattomat tulet automaattisesti, ja suojatutkin tulet (kuten lyhtyjen liekit) alkavat lepattaa hurjasti ja sammuvat 50 %:n todennäköisyydellä. Kantama-asehyökkäyksiin ja Kuuntelu-testeihin lasketaan sakkoa –4. Tuulenvihuri-loitsu tuottaa voimakkuudeltaan kovan tuulen.

Myrskytuuli

Myrskytuuli katkoo oksia ja voi kaataa puitakin. Se sammuttaa suojaamattomat tulet automaattisesti ja puhaltaa suojatut tulet (kuten lyhdyt) sammuksiin 75 %:n todennäköisyydellä. Kantama-asehyökkäykset ovat myrskytuulessa mahdottomia, ja piiritysaseidenkin hyökkäysheittoihin lasketaan sakkoa –4. Kuuntelu-testeihin lasketaan tuulen ulvonnan vuoksi sakkoa –8.

Hirmumyrskytuuli

Kaikki tulet sammuvat. Kantama-asehyökkäykset ovat hirmumyrskytuulessa mahdottomia (paitsi piiritysaseilla, ja niidenkin hyökkäysheittoihin lasketaan sakkoa –8). Kuuntelu-testejä ei voida suorittaa, sillä hahmot kuulevat vain tuulen pauhun. Hirmumyrskytuuli kaataa suuret määrät puita.

Tornado (HL 10)

Kaikki tulet sammuvat. Kaikki kantamahyökkäykset (myös piiritysasehyökkäykset) ovat mahdottomia, samoin Kuuntelu-testit. Tornadon lähellä olevat hahmot, jotka epäonnistuvat Sitkeys-laistossaan, eivät joudu tuulen viemiksi (ks. taulukko Tuulen vaikutukset) vaan ajautuvat tornadoa kohti. Hahmo, joka joutuu kosketuksiin tornadon suppilopilven kanssa, nousee ilmaan, kieppuu pyörteessä 1n10 kierrosta, kärsii 6n6 pistettä vaurioita ja paiskautuu sitten rajusti maahan (kärsien mahdollisesti putoamisvaurioita). Tornadon suppilopilven pyörimisnopeus voi olla jopa 300 v/t, mutta pilven etenemisnopeus on keskimäärin 30 v/t (noin 250 jalkaa kierroksessa). Tornado kiskoo puita juuriltaan, hajottaa rakennuksia ja tekee paljon muutakin tuhoa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.