Taistelun käsitteet

Tässä osiossa esitellään taistelun kulkua ohjailevat käsitteet ja selitetään, miten niitä käytetään.


Hyökkäysheitto

Hyökkäysheitto kuvaa taisteluun osallistujan yritystä iskeä vihollista omalla vuorollaan. Kun suoritat hyökkäysheiton, heitä n20 ja lisää silmälukuun hyökkäyshyvityksesi. (Heittoon saatetaan lisätä muitakin muuntimia.) Jos tulos on vähintään yhtä suuri kuin kohteen panssariluokka, osut ja tuotat vaurioita.

Automaattiset ohihyökkäykset ja osumat

Puhdas 1 (n20:n silmäluku on 1) on aina ohihyökkäys. Puhdas 20 (n20:n silmäluku on 20) on aina osuma. Puhdas 20 on myös "uhka" eli mahdollinen kriittinen osuma.


Hyökkäyshyvitys

Lähitaisteluaseen hyökkäyshyvitys on:

Perushyökkäyshyvitys + Voimakkuus-muunnin + kokomuunnin

Kantama-aseen hyökkäyshyvitys on:

Perushyökkäyshyvitys + Ketteryys-muunnin + kokomuunnin + etäisyyssakko

Koko

Kokomuunnin   

Giganttinen

–8

Suunnaton

–4

Valtava

–2

Iso

–1

Keskikokoinen

+0

Pieni

+1

Hyvin pieni

+2

Taskukokoinen   

+4

Minimaalinen

+8

Perushyökkäyshyvitys

Perushyökkäyshyvitys on hyökkäysheittoon laskettava hyvitys, jonka suuruus riippuu joko hahmoluokasta ja tasosta tai olentotyypistä ja kestonoppamäärästä (tai jostakin muusta näiden yhdistelmästä). Perushyökkäys­hyvitys karttuu eri hahmoluokilla ja olentotyypeillä eri tahtia.

Hahmo saa toisen hyökkäyksen, kun hänen perushyökkäys­hyvityksensä on vähintään +6, kolmannen, kun perushyökkäyshyvitys on vähintään +11, ja neljännen, kun perushyökkäyshyvitys on vähintään +16.

Eri lähteistä saadut perushyökkäyshyvitykset, esimerkiksi luokkayhdistelmähahmojen saamat hyvitykset eri luokistaan, kasautuvat keskenään.


Vauriot

Jos hyökkäys onnistuu, se tuottaa vaurioita. Vaurioiden määrä riippuu käytetystä aseesta. Sellaiset vaikutukset, jotka lisäävät tai vähentävät asevaurioita, lasketaan mukaan myös aseettomien iskujen ja kehoasehyökkäysten vaurioihin.

Vauriot huventavat kohteen vallitsevaa kestopistemäärää.

Vähimmäisvauriot

Vaikka vauriotulos olisi sakkojen jälkeen pienempi kuin 1, osuma tuottaa silti 1 pisteen verran vaurioita.

Voimakkuus-hyvitys

Kun osut lähitaistelu- tai heittoaseella tai lingolla, vauriotulokseen lisätään Voimakkuus-muuntimesi. Jousten (paitsi yhdistelmäjousten) tuottamiin vaurioihin lasketaan Voimakkuus-sakko mutta ei Voimakkuus-hyvitystä.

Ase heikommassa kädessä

Kun tuotat vaurioita aseella, joka on heikommassa kädessäsi, lisäät vain puolet Voimakkuus-hyvityksestäsi.

Aseen käyttely kaksin käsin

Kun tuotat vaurioita aseella, jota käyttelet kaksin käsin, lisäät Voimakkuus-hyvityksesi puolitoistakertaisena. Et kuitenkaan saa tätä korotettua Voimakkuus-hyvitystä, jos käyttelet kaksin käsin kevyttä asetta.

Vaurioiden kertoimet

Toisinaan, esimerkiksi kriittisen osuman tullen, vaurioihin lisätään jokin kerroin. Heitä normaalit vauriot (kaikkine muuntimineen) niin monta kertaa kuin kerroin käskee ja laske tulokset sitten yhteen. Huomautus: Kun vaurioihin kohdistuu useita eri kertoimia, kukin kerroin lisätään alkuperäisiin, kertautumattomiin vaurioihin (ks. Kertoimet osiossa Sääntöjen perusteet).

Poikkeus: Aseen normaalivaurioihin lisättävät ylimääräiset vaurionopat (esimerkiksi rosvon salahyökkäyksestä) eivät kertaudu koskaan.

Kykyvauriot

Eräät olennot ja taikavaikutukset voivat tuottaa kykyvaurioita, jotka laskevat tilapäisesti hahmon kykyarvoja.


Panssariluokka

Panssariluokka (PL) kuvastaa sitä, miten vaikea vihollisen on osua sinuun ja tuottaa sinulle vaurioita. Jotta hyökkäys osuisi, hyökkäysheiton tuloksen pitää olla vähintään yhtä suuri kuin PL. Panssariluokka lasketaan seuraavasti:

10 + haarniskahyvitys + kilpihyvitys + Ketteryys-muunnin + kokomuunnin

Huomaa, että haarniska asettaa rajoituksia Ketteryys-hyvityksen suuruudelle, joten jos pidät haarniskaa, et välttämättä voi lisätä panssariluokkaasi koko Ketteryys-hyvitystäsi.

Joissakin tilanteissa Ketteryys-hyvitystä ei voi käyttää ollenkaan. Jos et pysty reagoimaan hyökkäykseen, et saa lisätä Ketteryys-hyvitystäsi panssariluokkaasi. (Jos sinulla ei ole Ketteryys-hyvitystä, mikään ei muutu.)

Muut muuntimet

Panssariluokkaan voi vaikuttaa moni muukin tekijä.

Tehostushyvitys

Tehostusvaikutukset lujittavat haarniskaasi.

Sivuunohjaushyvitys

Taikakeinoin tuotetut sivuunohjausvaikutukset kääntävät sinuun kohdistettuja hyökkäyksiä sivuun ja parantavat siten panssariluokkaasi.

Kehopanssari

Kehopanssari parantaa panssariluokkaasi.

Väistelyhyvitys

PL-hyvitystä, joka kuvastaa taitoa siirtyä syrjään iskujen tieltä, kutsutaan väistelyhyvitykseksi. Kaikki tilanteet, jotka estävät Ketteryys-hyvityksen käytön, estävät myös väistelyhyvitysten käytön. (Haarniska ei kuitenkaan aseta rajoituksia väistelyhyvitysten suuruudelle.) Toisin kuin useimmat muut hyvitystyypit, väistelyhyvitykset kasautuvat keskenään.

Kosketushyökkäykset

Haarniskoista, kilvistä ja kehopanssareista ei ole apua, jos hyökkäyksen ei tarvitse läpäistä niitä. Tällaista hyökkäystä kutsutaan kosketushyökkäykseksi (joko lähitaistelu- tai kantamakosketus­hyökkäykseksi). Kun olet kosketushyökkäyksen kohteena, et saa lisätä panssariluokkaasi haarniskahyvitystä, kilpihyvitystä etkä kehopanssarihyvitystä. Kaikki muut muuntimet, kuten kokomuunnin, Ketteryys-muunnin ja sivuunohjaushyvitys, lisätään normaalisti.


Kestopisteet

Kun kestopistemääräsi hupenee 0:aan, olet vajaakuntoinen. Kun pistemäärä on –1, olet kuolemaisillasi. Kun pistemäärä on –10, olet kuollut.


Nopeus

Nopeutesi kertoo, miten pitkän matkan voit liikkua kierroksen aikana ehtien silti vielä tehdä jotakin muuta, esimerkiksi hyökätä tai langettaa loitsun. Nopeus riippuu lähinnä rodustasi ja pitämästäsi haarniskasta.

Kääpiön, maahisen ja puolituisen nopeus on 20 jalkaa (4 ruutua) ja keskiraskaassa tai raskaassa haarniskassa 15 jalkaa (3 ruutua) (paitsi kääpiön, joka liikkuu kaikissa haarniskoissa 20 jalkaa).

Ihmisen, haltian, puolihaltian ja puoliörkin nopeus on 30 jalkaa (6 ruutua) ja keskiraskaassa tai raskaassa haarniskassa 20 jalkaa (4 ruutua).

Jos käytät kierroksen aikana kaksi liikkumistoimintoa (tätä kutsutaan toisinaan "tuplaliikkumiseksi"), voit liikkua kaksi kertaa nopeutesi verran. Jos käytät koko kierroksen täyttä vauhtia juoksemiseen, voit liikkua neljä kertaa (raskaassa haarniskassa kolme kertaa) nopeutesi verran.


Laistoheitot

Kun sinuun kohdistuu jokin tavallisuudesta poikkeava tai taikuuteen perustuva hyökkäys, voit yleensä joko välttää sen tai lieventää sen vaikutuksia laistoheitolla. Laistoheitto on hyökkäysheiton tavoin n20-heitto, johon lisätään hyvityksiä luokasta, tasosta ja jostakin kykyarvosta. Laistoheittomuuntimesi lasketaan seuraavasti:

Peruslaistohyvitys + kykymuunnin

Peruslaistohyvitys

Kaikkiin laistoheittoihin laskettava muunnin, jonka suuruus riippuu hahmoluokasta ja tasosta. Peruslaistohyvitykset karttuvat eri hahmoluokilla eri tahtia. Eri lähteistä saadut peruslaistohyvitykset, esimerkiksi luokkayhdistelmähahmojen saamat hyvitykset eri luokistaan, kasautuvat keskenään.

Laistoheittotyypit

Laistoheittojen kolme tyyppiä ovat Sitkeys, Refleksi ja Tahto.

Sitkeys

Nämä laistot mittaavat hahmon iskunkestävyyttä ja kykyä vastustaa elinvoimaa tai terveyttä verottavia hyökkäyksiä. Sitkeys-laistoheittoihin lisätään Ruumiinkunto-muunnin.

Refleksi

Nämä laistot mittaavat hahmon kykyä väistellä johonkin alueeseen kohdistuvia hyökkäyksiä. Refleksi-laistoheittoihin lisätään Ketteryys-muunnin.

Tahto

Nämä laistot mittaavat hahmon kykyä vastustaa mielenohjailua ja erinäisiä muita taikavaikutuksia. Tahto-laistoheittoihin lisätään Viisaus-muunnin.

Laistoheiton vaikeusaste

Laiston vaikeusaste riippuu hyökkäyksestä ja on ilmoitettu hyökkäyksen kuvauksessa.

Automaattinen onnistuminen ja epäonnistuminen

Puhdas 1 (n20:n silmäluku on 1) merkitsee laistoheitossa aina epäonnistumista (ja voi tietää vaurioita hyökkäykselle altistuneille esineille; ks. Esineiden selviäminen laistoheitosta osiossa Loitsukuvaukset). Puhdas 20 (n20:n silmäluku on 20) merkitsee laistoheitossa aina onnistumista.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.