Pureva terä

Muutanta

Taso

Tkr/Vel 3

Osatekijät

P, E

Langetusaika   

perustoiminto                                                            

Kantama

Lyhyt (25 j + 5 j/2 tasoa)

Kohteet   

Yksi ase tai 50 kantama-aseen ammusta (joiden on oltava langetushetkellä kosketuksissa toisiinsa)

Kestoaika

10 min/taso

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton, esine)

Loitsunsieto

Pätee (vaaraton, esine)

Tämä loitsu muuttaa aseen tavallista terävämmäksi, jolloin sillä voidaan jaella entistä vaarallisempia iskuja. Loitsu kaksinkertaistaa aseen uhka-alueen: uhka-alueesta 20 tulee 19–20, uhka-alueesta 19–20 tulee 17–20, ja uhka-alueesta 18–20 tulee 15–20.

Loitsu voidaan langettaa vain pisto- tai viiltoaseeseen. Jos se langetetaan nuoliin tai varsijousen vasamiin, pureva terä päättyy kunkin ammuksen osalta yhden käyttökerran jälkeen riippumatta siitä, osuuko ammus aiottuun kohteeseensa vai ei. (Tämän loitsun yhteydessä šurikenit lasketaan ammuksiksi eikä heittoaseiksi.)

Vaikutukset, jotka kasvattavat aseen uhka-aluetta (kuten pureva terä ja Varmempi kriittinen -valtti), eivät kasaudu keskenään. Tätä loitsua ei voida langettaa kehoaseeseen, esimerkiksi kynsiin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.