Loitsijuuden
välitys

Lietsonta

Taso

Pap 4, Taikuus 4

Osatekijät

P, E, JK

Langetusaika   

10 minuuttia                                                                

Kantama

Kosketus

Kohde

Kosketettu olento; ks. teksti

Kestoaika

Pysyvä kunnes laukaistaan (P)   

Laistoheitto

Tahto mitätöi (vaaraton)

Loitsunsieto

Pätee (vaaraton)

Siirrät osan alustamistasi loitsuista – ja kyvyn langettaa ne – jollekin toiselle olennolle. Loitsut voi ottaa vastaan vain olento, jonka Älykkyys-arvo on vähintään 5 ja Viisaus-arvo vähintään 9. Tällä loitsulla voidaan välittää vain papinloitsuja, ja niitäkin vain seuraavista koulukunnista: estäntä, loihdinta (parannus) ja näentä. Välitettävissä olevien loitsujen lukumäärä ja taso riippuvat ainoastaan vastaanottajan kestonoppamäärästä; ei auta, vaikka loitsijuuden välitys langetettaisiin olentoon useaan kertaan.

Vastaanottajan  
KN-määrä

Välitetyt loitsut

2 tai alle

Yksi 1. tason loitsu

3–4

Yksi tai kaksi 1. tason loitsua

5 tai yli

Yksi tai kaksi 1. tason loitsua ja yksi 2. tason loitsu   

Siirretyn loitsun tasosidonnaiset ominaisuudet (kantama, kestoaika, alue jne.) määräytyvät sinun tasosi eivätkä vastaanottajan tason mukaan.

Kun olet langettanut loitsijuuden välityksen, et voi alustaa sen tilalle uutta 4. tason loitsua ennen kuin vastaanottaja käyttää välitetyt loitsut tai saa surmansa tai sinä pyörrät loitsijuuden välityksen. Olet itse vastuussa jumaluudellesi tai omille periaatteillesi siitä, mihin tarkoitukseen välitettyjä loitsuja käytetään. Jos 4. tason loitsujen kiintiösi hupenee jostakin syystä pienemmäksi kuin langettamiesi ja sillä hetkellä voimassa olevien loitsijuuden välitysten määrä, loitsijuuden välityksiä raukeaa viimeksi langettamastasi alkaen, kunnes määrät ovat taas tasan.

Jotta vastaanottaja voisi langettaa loitsuja, joissa on puheosatekijä, sen on kyettävä puhumaan. Jotta se voisi langettaa loitsuja, joissa on eleosatekijä, sillä on oltava jotakuinkin ihmismäiset kädet. Jotta se voisi langettaa loitsuja, joissa on jokin aines- tai kanavoijaosatekijä, sillä on oltava tarvittavat ainekset tai tarvittava kanavoija.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.