Komento, väkevä

Kiehdonta (pakotus) [kielisidonnainen, mieleen kohdistuva]   

Taso

Pap 5

Kohteet   

Yksi olento/taso, kaikkien olentojen
on oltava 30 j:n säteellä toisistaan                                    

Kestoaika   

1 kierros/taso

Tämä loitsu toimii muutoin kuten komento, mutta se voi vaikuttaa enintään yhteen olentoon tasoa kohden ja komentojen vaikutus voi kestää kauemmin kuin 1 kierroksen. Kukin komennettu olento saa jokaisella ensimmäisen toimintonsa jälkeisellä toiminnolla uuden Tahto-laiston, jolla se voi yrittää vapautua loitsusta. Kaikille kohdeolennoille on annettava sama komento.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.