Kantokyky

Taulukko: Kantokyky

Voimakkuus-   
arvo

Kevyt taakka

Keskiraskas taakka

Raskas taakka

1

0–3 n

4–6 n

7–10 n

2

0–6 n

7–13 n

14–20 n

3

0–10 n

11–20 n

21–30 n

4

0–13 n

14–26 n

27–40 n

5

0–16 n

17–33 n

34–50 n

6

0–20 n

21–40 n

41–60 n

7

0–23 n

24–46 n

47–70 n

8

0–26 n

27–53 n

54–80 n

9

0–30 n

31–60 n

61–90 n

10

0–33 n

34–66 n

67–100 n

11

0–38 n

39–76 n

77–115 n

12

0–43 n

44–86 n

87–130 n

13

0–50 n

51–100 n

101–150 n

14

0–58 n

59–116 n

117–175 n

15

0–66 n

67–133 n

134–200 n

16

0–76 n

77–153 n

154–230 n

17

0–86 n

87–173 n

174–260 n

18

0–100 n

101–200 n

201–300 n

19

0–116 n

117–233 n

234–350 n

20

0–133 n

134–266 n

267–400 n

21

0–153 n

154–306 n

307–460 n

22

0–173 n

174–346 n

347–520 n

23

0–200 n

201–400 n

401–600 n

24

0–233 n

234–466 n

467–700 n

25

0–266 n

267–533 n

534–800 n

26

0–306 n

307–613 n

614–920 n

27

0–346 n

347–693 n

694–1 040 n

28

0–400 n

401–800 n

801–1 200 n

29

0–466 n

467–933 n

934–1 400 n

+10

×4

×4

×4

Kuormitussäännöt määräävät, miten paljon hahmon haarniska ja varusteet hidastavat hänen liikkeitään. Kuormitus jaetaan kahteen eri osaan: haarniskakuormitus ja varusteiden kokonaispainon aiheuttama kuormitus.

Haarniskakuormitus

Haarniska määrää, mikä on hahmon nopeus, juoksemisnopeus, suurin sallittu Ketteryys-hyvitys panssariluokkaan ja haarniskan testisakko. Nämä tiedot riittävät, jos hahmo ei ole heiveröinen tai kanna erityisen paljon varusteita. Hahmon muut varusteet eivät tällöin hidasta häntä enempää kuin haarniska hidastaa jo valmiiksi.

Jos hahmo on heiveröinen tai kantaa paljon varusteita, pelaajan pitää laskea myös kokonaispainon aiheuttama kuormitus. Se on tiedettävä varsinkin silloin, kun hahmo yrittää kantaa jotakin erityisen raskasta esinettä.

Varusteiden kokonaispaino

Kun haluat selvittää, painavatko hahmon varusteet niin paljon, että ne hidastavat häntä enemmän kuin haarniska hidastaa jo valmiiksi, laske yhteen kaikkien hahmon kantamien esineiden (mukaan lukien haarniskan, aseiden ja varusteiden) painot. Vertaa tulosta hahmon Voimakkuus-arvoon taulukossa Kantokyky, niin saat selville, onko hahmolla kevyt, keskiraskas vai raskas taakka. Taakka vaikuttaa hahmoon kuten haarniska – se määrää suurimman sallitun Ketteryys-hyvityksen panssariluokkaan, aiheuttaa testisakkoa (joka vaikuttaa kuten haarniskan testisakko), verottaa hahmon nopeutta ja määrää sen, miten nopeasti hän voi juosta. Nämä vaikutukset on ilmoitettu alla taulukossa Taakkojen vaikutus. Keskiraskas ja raskas taakka vaikuttavat hahmon kykyihin ja taitoihin kuten keskiraskas ja raskas haarniska. Kevyt taakka ei vaikuta hahmoon mitenkään.

Jos hahmollasi on sekä keskiraskas tai raskas taakka että haarniska, käytä aina haitallisempaa vaikutusta (on se sitten haarniskan tai taakan aiheuttama). Taakan ja haarniskan vaikutukset eivät kasaudu keskenään.

Taulukko: Taakkojen vaikutus

Taakka

Ket enint.   

Testisakko 

Nopeus

Juostaessa 

(20 j)

(30 j)

(40 j)

(50 j)

(60 j)

(70 j)

(80 j)

(90 j)

(100 j) 

Keskiraskas   

+3

–3

15 j

20 j

30 j

35 j

40 j

50 j

55 j

60 j

70 j

×4

Raskas

+1

–6

15 j

20 j

30 j

35 j

40 j

50 j

55 j

60 j

70 j

×3

Nostaminen ja raahaaminen

Hahmo voi nostaa päänsä yläpuolelle korkeintaan enimmäistaakkansa verran.

Hahmo voi nostaa maasta korkeintaan kaksi kertaa enimmäistaakkansa verran, mutta tällöin hän voi kulkea vain vaivoin ja horjuen. Kun hahmolla on tällainen ylikuormitus, hän ei saa lisätä mahdollista Ketteryys-hyvitystään panssariluokkaansa ja hän voi liikkua vain 5 jalkaa kierroksessa (täyskierrostoimintona).

Hahmo voi yleensä työntää tai raahata maata pitkin korkeintaan viisi kertaa enimmäistaakkansa verran. Jos olosuhteet ovat suotuisat, tämän luvun voi kaksinkertaistaa, ja jos ne ovat epäsuotuisat, luku voi puolittua tai jäädä pienemmäksikin.

Suuremmat ja pienemmät olennot

Taulukossa Kantokyky ilmoitetut taakkojen raja-arvot koskevat Keskikokoisia kaksijalkaisia olentoja. Tätä suuremmat kaksijalkaiset olennot jaksavat kantaa enemmän kokoluokkansa mukaisesti: Isot ×2, Valtavat ×4, Suunnattomat ×8, Giganttiset ×16. Keskikokoista pienemmät olennot jaksavat kantaa vähemmän kokoluokkansa mukaisesti: Pienet ×¾, Hyvin pienet ×½, Taskukokoiset ×¼, Minimaaliset ×1/8.

Nelijalkaiset olennot voivat kantaa raskaampia taakkoja kuin kaksijalkaiset. Älä käytä yllä olevia kertoimia vaan kerro taulukossa ilmoitetut taakkojen raja-arvot seuraavasti: Minimaaliset ×¼, Taskukokoiset ×½, Hyvin pienet ×¾, Pienet ×1, Keskikokoiset ×1½, Isot ×3, Valtavat ×6, Suunnattomat ×12, Giganttiset ×24.

Voimakkuus ei mahdu taulukkoon

Jos olennon Voimakkuus-arvo ei mahdu taulukkoon Kantokyky, etsi taulukosta väliltä 20–29 oleva Voimakkuus-arvo, jonka "ykkösinä" on sama numero kuin olennon Voimakkuus-arvossa, ja kerro tämän arvon taakkaluvut neljällä jokaisesta 10 pisteestä, joilla olennon Voimakkuus ylittää taulukosta löytämäsi arvon.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.