Hirviökuvausten
lukuohjeet

Hirviöiden kuvaukset noudattavat alla esiteltyä kaavaa.


Tietolaatikko

Tietolaatikko on hirviökuvauksen alussa oleva osa, jossa luetellaan hirviön tärkeimmät pelitekniset tiedot:

Nimi

Tämä on se nimi, jota hirviöstä käytetään yleisimmin. Kuvaustekstissä voidaan mainita muitakin nimiä.

Koko/tyyppi

Tällä tietolaatikon rivillä ilmoitetaan olennon kokoluokka. Siitä johdettu kokomuunnin vaikuttaa olennon panssariluokkaan (PL), hyökkäyshyvitykseen ja eräisiin taitoihin. Kokoluokka määrää myös sen, miten kauas olento ulottuu suorittamaan lähitaisteluhyökkäyksen ja miten paljon tilaa se vie taistelussa (ks. Pienet ja suuret olennot taistelussa osiossa Liikkuminen, sijoittuminen ja välimatkat).

Koko/tyyppi-rivillä mainitaan lisäksi olennon tyyppi. Erityyppiset olennot altistuvat taikuudelle eri tavoin, ja tyyppi vaikuttaa myös joihinkin olennon muihin ominaisuuksiin, kuten kestonopan suuruuteen, perushyökkäyshyvitykseen, peruslaistohyvityksiin ja taitopisteisiin.

Kestonoppia

Tällä rivillä ilmoitetaan olennon kestonoppien suuruus ja lukumäärä (kestonopalla tarkoitetaan sitä noppaa, jolla arvotaan kestopisteiden määrä) ja mainitaan mahdolliset lisäkestopisteet. Suluissa kerrotaan, paljonko ilmoitetulla kestonoppamäärällä varustetuilla olennoilla on kestopisteitä keskimäärin. Olennon kestonoppamäärää käytetään myös sen "tasona", kun selvitetään, miten loitsut vaikuttavat siihen, miten nopeaa sen luonnollinen paraneminen on ja kuinka monta taitotasoa sillä voi enintään olla.

Aloite

Tällä rivillä ilmoitetaan olennon muunnin aloitetesteissä.

Nopeus

Tällä rivillä ilmoitetaan olennon taktisen liikkumisen perusnopeus maalla (eli se, miten pitkälle olento ehtii yhden liikkumistoiminnon aikana). Perusnopeus maalla pienenee, jos olennolla on nopeutta vähentävä haarniska.

Jos olennolla on muita liikkumistapoja, nämä ilmoitetaan perusnopeuden jälkeen (tai sen sijasta). Ellei toisin mainita, liikkumistavat ovat luonnollisia kykyjä eivätkä perustu taikuuteen.

Panssariluokka

Panssariluokka-rivillä ilmoitetaan olennon panssariluokka normaalissa taistelussa ja mainitaan suluissa panssariluokkaan vaikuttavat muuntimet (tavallisimmin koko, Ketteryys ja kehopanssari). Tämän jälkeen ilmoitetaan myös olennon panssariluokat kosketushyökkäyksiä vastaan ja valmistautumattomana.

Haarniskapätevyydet vaihtelevat olentotyypistä toiseen, mutta nyrkkisääntö on, että olennolla on automaattisesti pätevyys sekä yllään olevaan haarniskatyyppiin (kevyt, keskikokoinen tai raskas) että kaikkiin sitä kevyempiin haarniskatyyppeihin.

Perushyökkäys/paini

Tällä rivillä ennen vinoviivaa ilmoitettava luku on olennon perushyökkäyshyvitys (ennen kuin siihen on lisätty mitään muuntimia). Tätä lukua ei käytetä usein, mutta toisinaan se on tiedettävä, etenkin jos olennolla on Väkihyökkäys- tai Taistelunhallinta-valtti.

Vinoviivan jälkeinen luku on olennon painihyvitys, jota käytetään, kun olento suorittaa painihyökkäyksen tai kun joku yrittää vetää olennon painiin. Painihyvitys sisältää kaikki muuntimet, jotka vaikuttavat olennon painitesteihin (perushyökkäyshyvitys, Voimakkuus-muunnin, erityiskokomuunnin ja mahdolliset muut muuntimet, esimerkiksi rotuhyvitys painitesteihin).

Hyökkäys

Tällä rivillä ilmoitetaan se hyökkäys, jonka olento suorittaa hyökkäystoimintonsa aikana. Useimmiten tämä on myös se hyökkäys, jota olento käyttää suorittaessaan vapaahyökkäyksen. Hyökkäys-rivillä mainitaan käytetty ase (kehoase tai valmistettu), hyökkäyshyvitys sekä hyökkäysmuoto (lähitaistelu tai kantama). Ilmoitettuun hyökkäyshyvitykseen on laskettu muuntimet koosta ja joko Voimakkuudesta (lähitaisteluhyökkäyksissä) tai Ketteryydestä (kantamahyökkäyksissä). Olento, jolla on Asetaituruus-valtti, voi käyttää Ketteryys-muunnintaan myös lähitaisteluhyökkäyksissä. Jos olento käyttää kehoasehyökkäyksiä, tällä rivillä ilmoitettu kehoase on olennon ensisijainen kehoase. Jos olento voi käyttää useita eri aseita, kaikki vaihtoehdot luetellaan ja niiden välissä on sana "tai". Olento voi käyttää hyökkäystoimintonsa aikana myös jotakin toissijaisista kehoaseistaan, mutta tällöin se saa hyökkäykseensä sakkoa (ks. alla Täyshyökkäys). Kunkin hyökkäyksen tuottamat vauriot ilmoitetaan suluissa. Onnistunut hyökkäys tuottaa vaurioita aina vähintään 1 pisteen verran, vaikka nopanheiton tulos miinusmerkillä ilmoitetun vähennyksen jälkeen olisi 0 tai sen alle.

Täyshyökkäys

Tällä rivillä ilmoitetaan kaikki ruumiilliset hyökkäykset, joita olento voi käyttää silloin, kun se suorittaa täyskierrostoimintona täyshyökkäyksen. Rivillä mainitaan hyökkäysten lukumäärä ja lisäksi ase, hyökkäyshyvitys ja hyökkäysmuoto (lähitaistelu tai kantama). Rivin ensimmäinen merkintä koskee olennon ensisijaista asetta, ja sille ilmoitettuun hyökkäyshyvitykseen on laskettu muuntimet koosta ja joko Voimakkuudesta (lähitaisteluhyökkäyksissä) tai Ketteryydestä (kantamahyökkäyksissä). Olento, jolla on Asetaituruus-valtti, voi käyttää Ketteryys-muunnintaan myös lähitaisteluhyökkäyksissä. Rivin loput aseet ovat toissijaisia, ja niillä suoritettuihin hyökkäyksiin lasketaan sakkoa –5 riippumatta siitä, montako niitä on. Olennot, joilla on Sarjahyökkäys-valtti, saavat toissijaisiin hyökkäyksiinsä sakkoa vain –2. Hyökkäysten tuottamat vauriot ilmoitetaan suluissa. Hyökkäys tuottaa vaurioita aina vähintään 1 pisteen verran, vaikka nopanheiton tulos miinusmerkillä ilmoitetun vähennyksen jälkeen olisi 0 tai sen alle.

Olennon ensisijaisen hyökkäyksen vauriot ilmoitetaan ensimmäisinä, ja niihin lasketaan olennon täysi Voimakkuus-muunnin (Voimakkuus-hyvitys lisätään puolitoistakertaisena, jos hyökkäys suoritetaan olennon ainoalla kehoaseella). Toissijaiset hyökkäykset ilmoitetaan tämän jälkeen, ja niihin lasketaan vain ½ olennon Voimakkuus-hyvityksestä.

Jos hyökkäyksellä on muitakin vaikutuksia kuin vauriot, nekin mainitaan tässä kohtaa.

Ellei toisin mainita, kehoaseet tuottavat kriittisen osuman tullen kaksinkertaiset vauriot.

Valmistetut aseet

Olennot, jotka käyttävät valmistettuja aseita, kuten miekkoja, jousia tai keihäitä, noudattavat niiden suhteen samoja sääntöjä kuin hahmotkin. Kahden käden aseella suoritettujen hyökkäysten vauriohyvitys on puolitoista kertaa olennon Voimakkuus-muunnin (sikäli kuin muunnin on hyvitys), ja se mainitaan ensimmäisenä. Heikomman käden aseita käytettäessä lasketaan vain ½ Voimakkuus-hyvityksestä, ja tämä vauriohyvitys mainitaan toisena suluissa.

Tila/ulottuma

Tällä rivillä ilmoitetaan se, miten paljon tilaa olento tarvitsee taisteluruudukolta voidakseen taistella tehokkaasti, samoin se, miten kaukaa se voi uhata vihollistaan. Vinoviivaa edeltävä luku on olennon tarvitsema tila, joka ilmoitetaan tilan yhden kyljen pituutena. Vinoviivan jälkeen tuleva luku on olennon luontainen ulottuma. Jos olennolla on poikkeuksellinen ulottuma aseen, lonkeron tms. takia, poikkeuksellinen ulottuma ja sen aiheuttaja mainitaan rivin lopuksi suluissa.

Huomautus: Ulottuma-asetta käyttelevä Pieni tai Keskikokoinen olento uhkaa kaikkia 10 jalan (2 ruudun) päässä olevia ruutuja, myös vinottaissuunnassa. (Tämä on poikkeus siitä säännöstä, että 2 ruudun välimatka lasketaan vinottaissuunnassa 15 jalaksi.)

Erikoishyökkäykset ja erikoisominaisuudet

Monilla olennoilla on erikoiskykyjä. Hirviökuvauksissa nämä kyvyt on jaettu erikoishyökkäyksiin ja erikoisominaisuuksiin. Viimeksi mainittuun ryhmään kuuluvat puolustautumiskeinot, haavoittuvuudet ja muut sellaiset erikoiskyvyt, jotka eivät ole hyökkäystapoja. Erikoiskyvyt ovat joko poikkeuskykyjä (Po), loitsunomaisia kykyjä (Lo) tai yliluonnollisia kykyjä (Yl). Tarvittaessa erikoiskyvyistä kerrotaan enemmän olennon kuvaustekstissä.

Jos erikoiskyky sallii laistoheiton, laiston tyyppi ja vaikeusaste mainitaan kuvaustekstissä. Erikoiskykyjä vastaan suoritettavan laistoheiton vaikeusaste lasketaan useimmiten seuraavasti:

10 + puolet hyökkääjän rotukestonopista + hyökkääjän asiaankuuluva kykymuunnin

Laiston vaikeusaste ja kyky, johon vaikeusaste pohjautuu, mainitaan olennon kuvauksessa.

Laistot

Tällä rivillä ilmoitetaan olennon Sitkeys-, Refleksi- ja Tahto-laistojen muuntimet.

Kyvyt

Tällä rivillä luetellaan olennon kykyarvot tavanmukaisessa järjestyksessä: Vma, Ket, Ruk, Äly, Vii, Kar. Ellei toisin mainita, olennolla oletetaan olevan normaali kykyarvojoukko (eli arvona on aina joko 11 tai 10 ennen rotumuutoksia).

Kun haluat selvittää rotumuutosten vaikutukset olennon kykyarvoihin, vähennä 10 kaikista parillisista kykyarvoista ja 11 kaikista parittomista arvoista. (Mahdollisista poikkeuksista mainitaan olennon kuvaustekstin Taistelu-kohdassa.)

Voimakkuus

Nelijalkaiset olennot voivat kantaa raskaampia taakkoja kuin kaksijalkaiset. Kaikki olennot, joilla on vähintään neljä liikuntaraajaa, voivat kantaa taakkoja kuten nelijalkaiset, vaikka ne eivät käyttäisikään kaikkia raajojaan yhtä aikaa.

Älykkyys

Olento osaa puhua kaikkia kuvauksessaan mainittuja kieliä ja lisäksi yhtä ylimääräistä kieltä jokaista Älykkyys-hyvityksensä pistettä kohden. Kaikki olennot, joiden Älykkyys-arvo on vähintään 3, osaavat vähintään yhtä kieltä (yhteiskieltä, ellei toisin mainita).

Puuttuvat kyvyt

Joiltakin olennoilta puuttuu yksi tai useampia kykyarvoja. Tällöin kykyarvo ei ole 0, vaan olennolta puuttuu kyseinen kyky kokonaan. Puuttuvan kyvyn muunnin on +0.

Taidot

Tällä rivillä luetellaan olennon taidot ja kunkin taidon muunnin (johon on laskettu mukaan kykymuunnin, haarniskan testisakko ja mahdolliset hyvitykset valteista ja rotupiirteistä). Kaikki ilmoitetut taidot ovat luokkataitoja, ellei olennolla ole hahmoluokkaa (mahdollisesta hahmoluokasta mainitaan kuvauksessa erikseen). Taitopisteiden määrä riippuu olennon tyypistä ja Älykkyys-arvosta.

Kuvaustekstin Taidot-kohdassa mainitaan selvyyden vuoksi rotuhyvitykset ja muut taitomuuntimiin vaikuttavat tekijät. Näitä selvennyksiä ei tule laskea yhteen tietolaatikon Taidot-rivillä ilmoitettujen taitomuuntimien kanssa.

Jos tietolaatikon Taidot-rivillä ja kuvaustekstin Taidot-kohdassa on tähti (*), se tarkoittaa ehdollista muunninta, joka lisätään vain tietyissä tapauksissa.

Luontaiset taipumukset

Kaikista olennoista ei ole kaikenlaisiin ruumiillisiin suorituksiin (esimerkiksi krokotiileista ei ole juuri kiipeilijöiksi eikä hevosista nuorallakävelijöiksi). Jos on selvää, ettei olentoa ole tarkoitettu johonkin tehtävään, se saa taitotestiinsä sakkoa –8.

Ääritapauksissa olento epäonnistuu testissään automaattisesti.

Valtit

Tällä rivillä luetellaan hirviön valtit. Hirviöt saavat valtteja siinä missä hahmotkin. Toisinaan hirviöllä on yksi tai useampia lisävaltteja, jotka merkitään yläindeksiin kirjoitetulla L:llä (L). Hirviöt saavat usein sellaisiakin lisävaltteja, joiden ennakkoehtoja ne eivät täytä. Jos haluat yksilöllistää olentoa antamalla sille tavallisuudesta poikkeavia valtteja, voit vaihtaa kaikki muut valtit mutta et lisävaltteja. Muiden kuin lisävalttien kohdalla hirviön on täytettävä valtin kaikki ennakkoehdot.

Esiintymisympäristö

Tällä rivillä ilmoitetaan ilmasto- ja maastotyypit, joissa hirviö tavallisimmin esiintyy. Tieto on suuntaa antava, ei ehdoton sääntö.

Järjestäytyminen

Tällä rivillä kerrotaan, millaisia ryhmiä hirviö voi muodostaa. Suluissa ilmoitetut ääriarvot ilmoittavat, kuinka monta taisteluun valmista aikuista kunkintyyppisessä ryhmässä on. Monissa ryhmissä on myös joukko taisteluihin osallistumattomia yksilöitä, jotka mainitaan prosenttiosuutena taistelevien lukumäärästä. Taisteluihin osallistumattomat ovat lapsia, vanhuudenheikkoja, orjia tai muita sellaisia ryhmän jäseniä, joilla ei ole kykyä tai halua taistella. Jos Järjestäytyminen-rivillä on sana "kotieläin", olentolajin yksilöitä tavataan yleensä vain muiden olentojen seurassa jonkinlaisina palvelijoina.

Haasteluokitus

Tämä rivi kertoo, mikä seikkailijaseurueen keskimääräisen tason on oltava, jotta yksi tällainen olento olisi seurueelle keskivaikea kohtaaminen.

Aarteet

Tältä riviltä selviää olennon omaisuuden määrä. Olento säilyttää arvoesineitä yleensä kotonaan tai pesässään eikä kuljeta niitä mukanaan. Älyllinen olento, jolla on hyödyllisiä aarteita (esimerkiksi taikaesineitä), jättää ne yleensä kotiin vain, jos niitä ei ole mahdollista kantaa.

Hengenlaatu

Tällä rivillä ilmoitetaan hirviön todennäköisin hengenlaatu. Lisäksi mainitaan, edustavatko tämän lajin hirviöt kyseistä hengenlaatua aina vai vain yleensä.

Kehittyminen

Hirviön kuvauksessa esitellään yleensä vain sen tavallisimmin kohdattava versio. Kehittyminen-rivillä ilmoitetaan, kuinka paljon lisää kestonoppia hirviölle voidaan antaa. (Rivillä mainittava yläraja ei ole ehdoton, mutta poikkeukset ovat äärimmäisen harvinaisia.) Älylliset olennot kehittyvät usein hankkimalla uuden tason jossakin hahmoluokassa eivätkä saamalla lisää kestonoppia. (Ks. Hirviöiden parantelu.)

Tasolisä

Tämä rivi on mukana sellaisilla olennoilla, jotka soveltuvat pelaajahahmoiksi tai aisapareiksi (yleensä niiden Älykkyys-arvo on vähintään 3 ja niillä on vastaotteiset peukalot). Tasolisä lasketaan yhteen olennon kestonoppamäärän ja mahdollisten luokkatasojen kanssa, jolloin saadaan selville olennon laskennallinen hahmotaso (LHT). LHT vaikuttaa hahmon saamiin kokemuspisteisiin, seuraavalle tasolle nousemiseen vaadittavaan kokemuspistemäärään ja hahmon aloitusvarusteisiin.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.