Hirviöt
hahmorotuina

Johdanto

Jokaiselle hirviölle on annettu pelitekniset tiedot, joiden avulla sitä on periaatteessa mahdollista pelata hahmona. Useimmat hirviöt eivät kuitenkaan sovellu pelaajahahmoiksi. Hirviötä ei kannata käyttää hahmona, jos sen Älykkyys-arvo on enintään 2, jos sillä ei ole mitään viestintäkeinoja tai jos se poikkeaa muista pelaajahahmoista niin paljon, että se häiritsee kampanjaa. Lisäksi joillakin olennoilla on niin outoja henkisiä kykyjä tai niin valtavat ruumiinvoimat, että niiden käyttökelpoisuus hahmoina on vähintäänkin kyseenalainen (paitsi ehkä korkeiden tasojen kampanjoissa).

Hirviöpelaajahahmon aloitustaso

Pelaajahahmoksi soveltuvan olennon tiedoissa ilmoitetaan sen tasolisä. Kun tasolisä lasketaan yhteen olennon rotukestonoppien ja luokkatasojen kanssa, saadaan selville olennon laskennallinen hahmotaso eli LHT.

Olento, jolla on enemmän kuin yksi rotukestonoppa, muuttuu käytännössä luokkayhdistelmä­hahmoksi, kun se saa luokkatasoja. Olennon rotukestonopistaan saama "hirviöluokka" on aina sen suosikkiluokka, josta se ei saa koskaan KoP-sakkoa.

Kestonopat ja luokkatasot

Hirviöhahmo, jolla on enintään 1 rotukestonoppa, korvaa tämän "hirviötasonsa" luokkatasollaan. Hahmo menettää rotukestonopasta saamansa hyökkäyshyvityksen, laistoheittohyvitykset, taidot sekä valtit ja saa tilalle sellaiset hyökkäyshyvitykset, laistohyvitykset, taidot, valtit ja muut luokkakyvyt kuin hänen luokkansa 1. tason hahmolla on normaalistikin.

Hirviöhahmo, jolla on enemmän kuin 1 rotukestonoppa, ei saa ensimmäiseltä luokkatasoltaan valttia niin kuin tavanomaiset hahmorodut eikä kerro ensimmäisen luokkatasonsa taitopisteitä neljällä. Tämä johtuu siitä, että se on saanut ensimmäisen luokkatason valtin ja neljällä kerrotut taitopisteensä jo ensimmäisestä rotukestonopastaan.

Tasolisä ja laskennallinen hahmotaso

Selvitä hirviöhahmon laskennallinen hahmotaso (LHT) laskemalla yhteen sen rotukestonopat, luokkatasot ja tasolisä. Esimerkiksi 3. tason harpyiapapin LHT on 13 (rotukestonoppia 7, luokkatasoja 3, tasolisä +3).

Käytä LHT:tä äläkä hahmotasoa, kun selvität, kuinka monta kokemuspistettä hirviöhahmo tarvitsee noustakseen seuraavalle tasolle. Käytä LHT:tä myös silloin, kun selvität aloittavan hirviöhahmon varallisuutta.

Hirviöhahmo voi katsoa hirviökuvauksessaan mainitut taidot luokkataidoikseen.

Jos hirviöhahmolla on enintään 1 rotukestonoppa tai jos se on varustettu hirviöprofiililla, sillä täytyy olla pelin alussa vähintään yksi luokkataso kuten tavallisillakin hahmoilla. Jos hirviöllä on vähintään 2 rotukestonoppaa, se voi aloittaa pelin ilman luokkatasoja (ja halutessaan hankkia niitä myöhemmin).

Vaikka hirviö kuuluisi lajiin, joka kehittyy yleensä saamalla rotukestonoppia eikä luokkatasoja, pelaajahahmohirviö voi hankkia luokkatasoja rotukestonoppien sijasta.

Kestonopat

Hirviöhahmolla on kestonoppia yhteensä rotukestonoppiensa ja luokkatasojensa verran. Niinpä esimerkiksi 3. tason isohismaagitaikurilla on 8 kestonoppaa (rotukestonopista 5n8, luokkatasoista 3n4). Toisin kuin hirviön kehittymisen myötä saadut ylimääräiset rotukestonopat, luokkatasojen karttumisen myötä saadut kestonopat eivät koskaan vaikuta olennon kokoon.

Valttien saanti ja kykyarvojen korotukset

Hirviöhahmo saa valtteja ja kykyarvokorotuksia kestonoppiensa yhteismäärän (rotukestonopat + luokkatasot) eikä LHT:nsä mukaan. Niinpä esimerkiksi 1. tason rakšasataistelija (7 rotukestonoppaa + 1 luokkataso) ja 1. tason harpyiataistelija (7 rotukestonoppaa + 1 luokkataso) saavat kumpikin valtteja ja kykyarvokorotuksia kuten 8. tason hahmot, vaikka niillä on eri LHT:t (rakšasalla 15, harpyialla 11).

Hirviöpelaajahahmojen kykyarvot

Hirviön tietolaatikossa ilmoitetut kykyarvot kuvaavat lajin tyypillistä edustajaa, mutta seikkailijaksi ryhtyvä "hirviö" on kaikkea muuta kuin tyypillinen. Kun luot hirviöpelaajahahmoa, selvitä, onko mikään tietolaatikon kykyarvoista vähintään 10. Jos on, vähennä jokaisesta tällaisesta arvosta 10 (jos arvo on parillinen) tai 11 (jos arvo on pariton), niin saat selville hirviön rotumuutokset kykyarvoihin. Heitä sitten hahmon kykyarvot normaalisti ja lisää niihin nämä rotumuutokset.

Huomautus: Joidenkin hirviöiden kykyarvot perustuvat muihin lukuihin kuin 10 ja 11. Tästä mainitaan näiden hirviöiden tiedoissa. Jos hirviö soveltuu hyvin pelaajahahmoksi, rotumuutokset ja muut rotupiirteet saattavat olla jo valmiiksi ilmoitettuina sen tiedoissa.

Silloin kun jokin tietolaatikossa ilmoitettu kykyarvo on alle 10, toimitaan toisin. Heitä ensin hahmon kykyarvot näissä kyvyissä ja muunna ne sitten alla olevien taulukoiden avulla sen mukaan, onko kyseessä Älykkyys vai jokin viidestä muusta kykyarvosta.

Erillisen Älykkyys-taulukon tarkoitus on taata, ettei yhdenkään pelaajahahmon Älykkyys-arvo jää alle 3:n. Tämä on tärkeää, sillä jos Älykkyys-arvo on pienempi kuin 3, hahmo ei ole pelikelpoinen. Pelikelvottomia ovat myös hahmot, joiden muista kykyarvoista yksikin on alle 1:n.

Taulukko: Hirviöpelaajahahmojen Älykkyys-arvot

Heitetty arvo   

Hirviön normaali Älykkyys-arvo

3          

4–5 

6–7 

8–9 

18

10

12         

14         

16         

17

9

11

13

15

16

8

10

12

14

15

7

9

11

13

14

6

8

10

12

13

5

7

9

11

12

4

6

8

10

11

3

5

7

9

10

3

5

7

9

9

3

5

6

8

8

3

4

6

8

7

3

4

5

7

6

3

4

5

6

5

3

3

5

5

4

3

3

4

4

3

3

3

3

3


Taulukko: Hirviöpelaajahahmojen kykyarvot

Heitetty arvo   

Hirviön normaali kykyarvo (Vma, Ket, Ruk, Vii, Kar)

1             

2–3

4–5

6–7

8–9

18

8

10

12

14

16

17

7

9

11

13

15

16

6

8

10

12

14

15

5

7

9

11

13

14

4

6

8

10

12

13

3

5

7

9

11

12

2

4

6

8

10

11

1

3

5

7

9

10

1

2

4

6

8

9

1

2

4

6

7

8

1

2

4

5

6

7

1

1

3

5

5

6

1

1

2

4

4

5

1

1

1

3

3

4

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

1

Hirviöiden muut pelitekniset tiedot

Jos hirviöhahmolla on enintään 1 rotukestonoppa, sillä on samat kestonopat, kestopisteet, perushyökkäyshyvitys, valtit, taitopisteet ja muut pelitekniset tiedot kuin kenellä tahansa luokkansa edustajalla. Se saa taitoja ja valtteja kuten kuka tahansa 1. tason hahmo (vaikka sillä olisikin tasolisä).

Jos hirviöhahmolla on vähintään 2 rotukestonoppaa, sen pelitekniset tiedot perustuvat näihin kestonoppiin plus mahdollisista luokkatasoista saatuihin kestonoppiin. Esimerkiksi ohtohiidellä, jolla ei ole luokkatasoja, on kestonoppia 3n8, perushyökkäyshyvitys +2, kaksi valttia ja 6 taitopistettä (tai enemmän, jos sen Älykkyys-arvo on suurempi kuin 11). Se saa ensimmäisestä kestonopastaan täydet kestopisteet, joten sillä on 8 + 2n8 + (Ruumiinkunto-hyvitys ×3) kestopistettä. Jos se hankkii myöhemmin luokkatasoja, niistä saadut pisteet, valtit ja hyvitykset kasautuvat rotukestonopista saatujen pisteiden, valttien ja hyvitysten kanssa.

Hirviöiden kokemuspisteet

Hirviöhahmo, jolla on luokkatasoja ja enintään 1 rotukestonoppa mutta ei tasolisää, nousee seuraavalle tasolle samalla kokemuspistemäärällä kuin tavallisetkin pelaajahahmorodut. Niinpä esimerkiksi 2. tason kuontolaistaistelija nousee 3. tasolle samalla kokemuspistemäärällä kuin mikä tahansa tavallinen pelaajahahmo.

Hirviöhahmo, jolla on luokkatasoja, enintään 1 rotukestonoppa ja tasolisä, laskee luokkatasonsa ja tasolisänsä yhteen, kun se selvittää, paljonko kokemuspisteitä se tarvitsee seuraavalle tasolle noustakseen. Niinpä esimerkiksi 2. tason isohiisitaistelija (luokkataso 2 + tasolisä +1) nousee 3. tasolle samalla kokemuspistemäärällä kuin tavallinen pelaajahahmo 4. tasolle.

Hirviöhahmo, jolla on luokkatasoja, vähintään 2 rotukestonoppaa ja tasolisä, laskee luokkatasonsa, rotukestonoppansa ja tasolisänsä yhteen, kun se selvittää, paljonko kokemuspisteitä se tarvitsee seuraavalle tasolle noustakseen. Niinpä esimerkiksi 2. tason isohinentaistelija (luokkataso 2 + rotukestonoppia 4 + tasolisä +2) nousee 3. tasolle samalla kokemuspistemäärällä kuin tavallinen pelaajahahmo 9. tasolle.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.