Hirviöiden valtit

Nämä valtit vaikuttavat lähinnä hirviöillä oleviin tai hirviöihin liittyviin kykyihin.


Harjaantunut kehoasehyökkäys [yleis]

Ennakkoehto

Kehoase, perushyökkäyshyvitys +4.

Hyöty

Valitse yksi olennon kehoaseista. Tämän kehoaseen tuottamat vauriot kasvavat yhden askeleen niin kuin olento olisi siirtynyt yhtä suurempaan kokoluokkaan: 1n2, 1n3, 1n4, 1n6, 1n8, 2n6, 3n6, 4n6, 6n6, 8n6, 12n6.

Ase tai hyökkäys, joka tuottaa 1n10 pistettä vaurioita, noudattaa seuraavaa asteikkoa: 1n10, 2n8, 3n8, 4n8, 6n8, 8n8, 12n8.

Tämä valtti voidaan hankkia useammin kuin kerran, mutta tällöin se hankitaan aina eri kehoasetta varten.


Heilurikäännös [yleis]

Ennakkoehto

Lentonopeus.

Hyödyt

Tämän valtin hankkinut lentävä olento voi muuttaa nopeasti suuntaansa kerran kierroksessa ilmaistoimintona. Olento voi kääntyä valtin avulla enintään 180 astetta (lentoketteryydestään riippumatta ja muiden kääntymiskykyjensä lisäksi). Olento ei voi nostaa korkeuttaan sellaisella kierroksella, jolla se suorittaa heilurikäännöksen, mutta se voi laskeutua alaspäin.

Suunnanmuutos vie olennon liikkumiskiintiöstä 10 jalkaa.


Hyökkäys ohilennosta [yleis]

Ennakkoehto

Lentonopeus.

Hyöty

Kun lentävä olento suorittaa liikkumistoiminnon, se voi suorittaa perustoiminnon missä tahansa kohtaa liikkumistaan. Olento ei voi suorittaa toista liikkumistoimintoa sellaisella kierroksella, jolla se suorittaa hyökkäyksen ohilennosta.

Valtiton

Jos olennolla ei ole tätä valttia, se voi suorittaa perustoiminnon vain joko ennen liikkumistaan tai sen jälkeen.


Kykyyn keskittyminen [yleis]

Valitse yksi olennon erikoishyökkäyksistä.

Ennakkoehto

Erikoishyökkäys.

Hyöty

Lisää +2 vaikeusasteeseen kaikissa laistoheitoissa, jotka suoritetaan valittua erikoishyökkäystä vastaan.

Muuta

Olento voi hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Sen vaikutukset eivät kasaudu. Aina kun olento hankkii tämän valtin, se vaikuttaa uuteen erikoishyökkäykseen.


Lekuttelu [yleis]

Ennakkoehto

Lentonopeus.

Hyöty

Jos lentävä olento käyttää liikkumistoiminnon, se voi pysäyttää liikkeensä ja jäädä lekuttelemaan paikoillaan. Tämän jälkeen se voi lentää lentoketteryydestään riippumatta puolinopeudella mihin tahansa suuntaan, myös suoraan alas tai ylös.

Jos olento aloittaa vuoronsa lekutellen, se voi jatkaa lekuttelua koko vuoronsa ajan täyskierrostoimintona. Tällöin se ei voi suorittaa siipihyökkäyksiä, mutta se voi hyökätä kaikilla muilla sellaisilla raajoillaan ja ulokkeillaan, joita se voisi käyttää täyshyökkäyksessä. Ruumiillisten hyökkäysten sijasta se voi käyttää henkäysasetta tai langettaa loitsun, jos se pystyy tällaiseen normaalistikin.

Jos olento on kooltaan Iso tai sitä suurempi ja lekuttelee enintään 20 jalan päässä maanpinnasta alueella, jolla on paljon irtainta ainesta, sen siipien aiheuttama ilmavirtaus nostattaa puolipallon muotoisen pilven, jonka säde on 60 jalkaa. Ilmavirtaus voi sammuttaa soihtuja, pieniä nuotioita, suojaamattomia lyhtyjä ja muita pieniä taikuudettomia avotulia. Kunnollinen näkyvyys rajoittuu pilven sisällä 10 jalkaan. 15–20 jalan päässä olevilla olennoilla on näkösuojaa (20 %:n ohihyökkäysmahdollisuus). Vähintään 25 jalan päässä olevat olennot ovat täydellisessä näkösuojassa (50 %:n ohihyökkäys­mahdollisuus, eikä hyökkääjä voi paikantaa kohdetta näkökykynsä avulla).

Pilven alueella olijoiden on onnistuttava Keskittyminen-testissä (VA 10 + puolet lekuttelevan olennon kestonopista), jotta ne voisivat langettaa loitsuja.

Valtiton

Jos olennolla ei ole tätä valttia, sen on pysyteltävä lentäessään aina liikkeessä, ellei sen lentoketteryys ole hyvä tai täydellinen (jolloin se pystyy leijailemaan).


Loitsunomaisen kyvyn joudutus [yleis]

Ennakkoehto

Loitsunomainen kyky, jonka langettajataso on vähintään 10.

Hyöty

Valitse yksi olennon loitsunomaisista kyvyistä, joka täyttää alla mainitut ehdot. Olento voi käyttää valittua kykyä joudutettuna loitsunomaisena kykynä kolme kertaa päivässä (tai harvemmin, jos kyky on normaalisti käytettävissä vain kerran tai kahdesti päivässä).

Joudutetun loitsunomaisen kyvyn käyttö on pikatoiminto, joka ei altista vapaahyökkäyksille. Olento voi suorittaa jonkin toisen toiminnon – esimerkiksi käyttää jotakin toista loitsunomaista kykyä – samalla kierroksella kuin se käyttää joudutettua loitsunomaista kykyä. Olento voi käyttää vain yhtä joudutettua loitsunomaista kykyä kierrosta kohden.

Olento voi jouduttaa vain sellaista loitsunomaista kykyä, jonka loitsuvastineen loitsutaso on enintään puolet olennon langettajatasosta (pyöristetään alaspäin) miinus 4. Enimmäistasot on laskettu valmiiksi alla olevaan taulukkoon:

Loitsun taso         

Jouduttamiseen vaadittava   
langettajataso

0

8.

1.

10.

2.

12.

3.

14.

4.

16.

5.

18.

6.

20.

7.

8.

9.

Lisäksi olento ei voi jouduttaa sellaista loitsunomaista kykyä, jonka loitsuvastineen langetusaika on pitempi kuin 1 kierros.

Valtiton

Loitsunomaisen kyvyn käyttö vaatii normaalisti perustoiminnon ja altistaa vapaahyökkäyksille, ellei toisin mainita.

Muuta

Tämä valtti voidaan hankkia useammin kuin kerran. Olento käyttää sen joka kerralla uuteen loitsunomaiseen kykyyn.


Loitsunomaisen kyvyn voimistus [yleis]

Ennakkoehto

Loitsunomainen kyky, jonka langettajataso on vähintään 6.

Hyöty

Valitse yksi olennon loitsunomaisista kyvyistä, joka täyttää alla mainitut ehdot. Olento voi käyttää valittua kykyä voimistettuna loitsunomaisena kykynä kolme kertaa päivässä (tai harvemmin, jos kyky on normaalistikin käytettävissä vain kerran tai kahdesti päivässä).

Kun olento käyttää voimistettua loitsunomaista kykyä, kyvyn kaikki arvotut numeromääräiset vaikutukset (kuten vauriot) kasvavat puolella. Valtti ei vaikuta laistoheittoihin eikä kilpailtuihin heittoihin. Se ei myöskään vaikuta loitsunomaisiin kykyihin, joilla ei ole arvottuja numeromääräisiä vaikutuksia.

Olento voi voimistaa vain sellaista loitsunomaista kykyä, jonka loitsuvastineen loitsutaso on enintään puolet olennon langettajatasosta (pyöristetään alaspäin) miinus 2. Enimmäistasot on laskettu valmiiksi alla olevaan taulukkoon:

Loitsun taso         

Voimistamiseen vaadittava   
langettajataso

0

4.

1.

6.

2.

8.

3

10.

4.

12.

5.

14.

6.

16.

7.

18.

8.

20.

9.

Muuta

Tämä valtti voidaan hankkia useammin kuin kerran. Olento käyttää sen joka kerralla uuteen loitsunomaiseen kykyyn.


Monella aseella taistelu [yleis]

Ennakkoehdot

Ket 13, vähintään kolme kättä.

Hyöty

Monella aseella taistelun sakot vähenevät vahvemman käden osalta 2:lla ja heikompien käsien osalta 6:lla.

Valtiton

Jos olennolla ei ole tätä valttia, se saa sakkoa –6 vahvemmalla kädellä suorittamiinsa hyökkäyksiin ja –10 heikommilla käsillä suorittamiinsa hyökkäyksiin. (Sillä on yksi vahvempi käsi, ja kaikki sen muut kädet ovat heikompia käsiä.) Ks. kahdella aseella taistelu -erikoishyökkäys.

Muuta

Tämä valtti korvaa Kahdella aseella taistelu -valtin niillä olennoilla, joilla on enemmän kuin kaksi kättä.


Paiskausisku [yleis, taistelija]

Ennakkoehdot

Vma 25, Väkihyökkäys, Harjaantunut puskeminen, koko Iso tai sitä suurempi.

Hyöty

Olento voi suorittaa perustoimintona paiskausiskun, jos se onnistuu lähitaisteluhyökkäysheitossa, johon on laskettu sakkoa –4. Jos olento osuu paiskausiskulla ruumiilliseen ja itseään pienempään viholliseen, vihollisen on onnistuttava Refleksi-laistossa (VA = tuotetut vauriot) tai se paiskautuu ilmassa 10 jalkaa hyökkäävän olennon haluamaan suuntaan ja kaatuu lopuksi kumoon. Hyökkäävä olento voi paiskata vihollistaan vain suorassa linjassa, eikä vihollinen voi paiskautua liikkeellelähtöruutuaan lähemmäs hyökkäävää olentoa. Jos jokin este pysäyttää vihollisen ilmalennon, sekä vihollinen että este kärsivät 1n6 pistettä vaurioita ja vihollinen pysähtyy esteen naapuriruudussa olevaan tilaan.


Rakennon valmistus [esineenteko]

Ennakkoehdot

Taika-aseiden ja taikahaarniskojen valmistus, Ihme-esineiden valmistus.

Hyöty

Tämän valtin hankkinut olento voi luoda minkä tahansa rakennon, jonka valmistuksen ennakkoehdot se täyttää. Rakennon valmistus kestää yhden päivän jokaista rakennon markkinahinnan 1 000 kr:aa kohden. Jotta olento voisi valmistaa rakennon, sen on maksettava 1/25 rakennon markkinahinnasta kokemuspisteinä ja puolet markkinahinnasta kultarahoina (ks. lisätietoja rakentojen kuvauksista).

Tämän valtin hankkinut olento voi myös korjata vaurioituneita rakentoja. Se voi korjata yhden päivän työllä enintään 20 pisteen edestä vaurioita, jos se käyttää 50 kr jokaista korjattua vauriopistettä kohden.

Valmistuksessa syntyvällä rakennolla on kestopisteitä kestonoppamääränsä keskiarvon verran.


Sarjahyökkäys [yleis]

Ennakkoehto

Vähintään kolme kehoasehyökkäystä.

Hyöty

Olennon toissijaisiin kehoasehyökkäyksiin lasketaan sakkoa vain –2.

Valtiton

Jos olennolla ei ole tätä valttia, sen toissijaisiin kehoasehyökkäyksiin lasketaan sakkoa –5. (Ks. Kehoaseet osiossa Erikoiskyvyt).


Sieppaus [yleis]

Ennakkoehto

Kokoluokka Valtava tai sitä suurempi.

Hyödyt

Kun olento osuu kynsi- tai puraisuhyökkäyksellään, se voi halutessaan aloittaa painin niin kuin sillä olisi harjaantunut tarttuminen -erikoishyökkäys. Jos olento saa painiotteen vihollisesta, joka on vähintään kolme kokoluokkaa sitä pienempi, olento tuottaa viholliselle joka kierroksella automaattisesti puraisu- tai kynsivaurionsa. Jos siepattu vihollinen on painiotteessa olennon suussa, se ei saa Refleksi-laistoa olennon mahdollista henkäysasetta vastaan.

Olento voi pudottaa sieppaamana vihollisen ilmaistoimintona tai viskata sen syrjään perustoimintona. Viskattu olento kulkeutuu 1n6 × 10 jalkaa ja kärsii 1n6 pistettä vaurioita jokaista kulkemaansa 10:tä jalkaa kohden. Jos olento viskaa sieppaamansa vihollisen lennosta, vihollinen kärsii joko nämä vauriot tai putoamisvauriot, kumpia vain kertyy enemmän.


Sitkeä kehopanssari [yleis]

Ennakkoehdot

Kehopanssari, Ruk 13.

Hyöty

Olennon kehopanssarihyvitys kasvaa 1 pisteellä.

Muuta

Olento voi hankkia tämän valtin useammin kuin kerran. Aina kun se hankkii valtin, sen kehopanssarihyvitys kasvaa 1 pisteellä.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.