Hirviöiden tyypit
ja alatyypit

Tyypit

Alkeiseläin-tyyppi

Tämä tyyppi kattaa hyönteiset, hämähäkkieläimet, muut niveljalkaiset, madot ja vastaavat selkärangattomat olennot.

Perusominaisuudet

Alkeiseläimillä on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Alkeiseläimellä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Elementaali-tyyppi

Elementaali on olento, jonka rakennusaineena on jokin neljästä peruselementistä – ilma, maa, tuli tai vesi.

Perusominaisuudet

Elementaalilla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Elementaalilla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Eläin-tyyppi

Eläin on elollinen, ei-inhimillinen ja tavallisimmin selkärankainen olento, jolla ei ole taikaominaisuuksia eikä synnynnäistä kykyä tuottaa kieltä tai muodostaa kulttuuria.

Perusominaisuudet

Eläimellä on seuraavat perusominaisuudet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Tyyppipiirteet

Eläimellä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Epäkuollut-tyyppi

Epäkuolleet ovat vainajia, jotka on elävöitetty jumalallisin tai yliluonnollisin voimin.

Perusominaisuudet

Epäkuolleella olennolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Epäkuolleella olennolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Epäsikiö-tyyppi

Epäsikiöt ovat olentoja, joilla on eriskummallinen ruumiinrakenne, outoja kykyjä tai vieras mielenlaatu. Joissakin epäsikiöissä yhdistyvät kaikki nämä piirteet.

Perusominaisuudet

Epäsikiöllä on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Epäsikiöllä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Hirviöihmisolio-tyyppi

Hirviöihmisoliot muistuttavat ihmisolioita, mutta niillä on hirviömäisiä tai eläimellisiä piirteitä. Usein niillä on myös taikakykyjä.

Perusominaisuudet

Hirviöihmisoliolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Hirviöihmisoliolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Ihmisolio-tyyppi

Ihmisoliolla on yleensä kaksi kättä, kaksi jalkaa ja yksi pää (tai ainakin ihmismäinen ylävartalo, kädet ja pää). Ihmisolioilla on vähän tai ei lainkaan poikkeuskykyjä, mutta useimmat niistä osaavat puhua ja niillä on yleensä pitkälle kehittyneet yhteiskunnat. Ne ovat tavallisimmin Pieniä tai Keskikokoisia. Jokaisella ihmisoliolla on myös jokin alatyyppi.

Ihmisoliot, joilla on 1 kestonoppa, vaihtavat ihmisoliokestonoppansa mukaiset perusominaisuudet jonkin PH- tai EPH-luokan luokkaominaisuuksiin. Tällaiset ihmisoliot esitellään hirviökuvauksissa 1. tason sotureina, mikä tarkoittaa, että niillä on keskiverrot taistelukyvyt ja heikot laistoheitot.

Ihmisolio-tyypin perusominaisuudet ovat käytössä vain ihmisolioilla, joilla on enemmän kuin 1 kestonoppa.

Perusominaisuudet

Ihmisoliolla on seuraavat perusominaisuudet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Tyyppipiirteet

Ihmisoliolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Jättiläinen-tyyppi

Jättiläinen on erittäin vahva ihmisenmuotoinen olento, jonka kokoluokka on yleensä vähintään Iso.

Perusominaisuudet

Jättiläisellä on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Jättiläisellä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Kasvi-tyyppi

Tämä tyyppi kattaa kasviolennot. Huomaa, että tähän ryhmään kuulumattomilla tavallisilla kasveilla, kuten puutarha- ja peltokasveilla, ei ole Viisaus- tai Karisma-arvoa (ks. Puuttuvat kyvyt osiossa Erikoiskyvyt) eikä niitä katsota elollisuudestaan huolimatta olennoiksi vaan esineiksi.

Perusominaisuudet

Kasviolennolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Kasviolennolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Limaolio-tyyppi

Limaolio on muodoton tai vaihtelevanmuotoinen olento, jolla ei yleensä ole omaa älyä.

Perusominaisuudet

Limaoliolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Limaoliolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Lohikäärme-tyyppi

Lohikäärme on liskomainen ja usein siivekäs olento, jolla on taikakykyjä ja muita epätavallisia voimia.

Perusominaisuudet

Lohikäärmeellä on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Lohikäärmeellä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei lohikäärmelajin kuvauksessa toisin mainita).

Luonnonhaltija-tyyppi

Luonnonhaltija on yliluonnollisilla kyvyillä siunattu olento, jolla on vahva yhteys luontoon tai johonkin muuhun voimaan tai paikkaan. Luonnonhaltijat ovat yleensä ihmisenmuotoisia.

Perusominaisuudet

Luonnonhaltijalla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Luonnonhaltijalla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Rakento-tyyppi

Rakento on joko keinotekoisesti valmistettu olento tai elävöitetty esine.

Perusominaisuudet

Rakennolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Rakennolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Taikaeläin-tyyppi

Taikaeläimet muistuttavat eläimiä, mutta niiden Älykkyys-arvo voi olla korkeampi kuin 2. Taikaeläimillä on yleensä poikkeuskykyjä tai yliluonnollisia kykyjä, mutta jotkin niistä erottuvat joukosta vain merkillisten tapojensa tai ulkomuotonsa ansiosta.

Perusominaisuudet

Taikaeläimellä on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Taikaeläimellä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Vierasolio-tyyppi

Vierasolio koostuu ainakin osaksi jonkin muun sfäärin kuin Materian sfäärin aineesta (tai hengestä). Olento saattaa kuulua aluksi johonkin muuhun olentotyyppiin mutta muuttua vierasolioksi, kun se kohoaa korkeammalle (tai vajoaa alhaisemmalle) sielulliselle tasolle.

Perusominaisuudet

Vierasoliolla on seuraavat perusominaisuudet.

Tyyppipiirteet

Vierasoliolla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).


Alatyypit

Arkontti-alatyyppi

Arkontit ovat maanylisiin (hyviin vierasolioihin) kuuluva rotu, joka on kotoisin lainkuuliais-hyvistä ulkosfääreistä.

Tyyppipiirteet

Arkontilla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Enkeli-alatyyppi

Enkelit ovat maanylisiin (hyviin vierasolioihin) kuuluva rotu, joka on kotoisin hengenlaadultaan hyvistä ulkosfääreistä.

Tyyppipiirteet

Enkelillä on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Hahmonvaihtaja-alatyyppi

Hahmonvaihtajalla on yliluonnollinen kyky muuntautua yhteen tai useampaan vaihtoehtoiseen muotoon. Hahmonvaihto on mahdollista myös monien taikavaikutusten avulla, eivätkä kaikki siihen kykenevät olennot kuulu hahmonvaihtaja-alatyyppiin.

Tyyppipiirteet

Hahmonvaihtajalla on seuraavat tyyppipiirteet (ellei olennon kuvauksessa toisin mainita).

Hiisiolento-alatyyppi

Hiisiolennot ovat viekkaita ihmisolioita, jotka elävät metsästyksellä ja ryöstelyllä. Ne puhuvat hiidenkieltä.

Hyvä-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu yleensä vain vierasolioita, jotka ovat kotoisin hengenlaadultaan hyvistä ulkosfääreistä. Useimmat tämän alatyypin olennot ovat hyviä myös omalta hengenlaadultaan, mutta ne säilyttävät tämän alatyyppinsä, vaikka niiden hengenlaatu vaihtuisi. Vaikka olennon todellinen hengenlaatu olisi mikä tahansa, kaikki hengenlaatusidonnaiset vaikutukset vaikuttavat siihen niin kuin se olisi hengenlaadultaan hyvä. Olento altistuu myös kaikille todellisen hengenlaatunsa mukaisille vaikutuksille. Hyvä-alatyyppiin kuuluva olento voi sivuuttaa vastustajansa vauriovähennyksen niin kuin olennon kehoaseet ja muut sen käyttelemät aseet olisivat hengenlaadultaan hyviä (ks. Vauriovähennys osiossa Erikoiskyvyt).

Ilma-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu lähinnä elementaaleja ja vierasolioita, joilla on jokin yhteys Ilman elementtisfääriin. Ilmaolennoilla on aina lentonopeus ja tavallisimmin täydellinen lentoketteryys.

Kaoottinen-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu yleensä vain vierasolioita, jotka ovat kotoisin hengenlaadultaan kaoottisista ulkosfääreistä. Useimmat tämän alatyypin olennot ovat kaoottisia myös omalta hengenlaadultaan, mutta ne säilyttävät tämän alatyyppinsä, vaikka niiden hengenlaatu vaihtuisi. Vaikka olennon todellinen hengenlaatu olisi mikä tahansa, kaikki hengenlaatusidonnaiset vaikutukset vaikuttavat siihen niin kuin se olisi hengenlaadultaan kaoottinen. Olento altistuu myös kaikille todellisen hengenlaatunsa mukaisille vaikutuksille. Kaoottinen-alatyyppiin kuuluva olento voi sivuuttaa vastustajansa vauriovähennyksen niin kuin olennon kehoaseet ja muut sen käyttelemät aseet olisivat hengenlaadultaan kaoottisia (ks. Vauriovähennys osiossa Erikoiskyvyt).

Kotoperäinen-alatyyppi

Tähän alatyyppiin voi kuulua vain vierasolioita, joilla on kuolevaista sukutaustaa tai vahva side Materian sfääriin. Ne voidaan herättää henkiin aivan kuten muutkin elolliset olennot. Alatyypin nimi tulee siitä, että tyypin edustajat ovat Materian sfäärin kotoperäisiä olentoja. Toisin kuin aitojen vierasolioiden, kotoperäisten vierasolioiden täytyy syödä ja nukkua.

Kylmyys-alatyyppi

Kylmyys-alatyyppiin kuuluva olento on immuuni kylmyydelle. Se on haavoittuva tulelle, mikä tarkoittaa, että se kärsii tulivauriot puolitoistakertaisina (+50 %) – riippumatta siitä, sallitaanko tulta vastaan laistoheittoa tai onnistuuko laisto vai ei.

Lainkuuliainen-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu yleensä vain vierasolioita, jotka ovat kotoisin hengenlaadultaan lainkuuliaisista ulkosfääreistä. Useimmat tämän alatyypin olennot ovat lainkuuliaisia myös omalta hengenlaadultaan, mutta ne säilyttävät tämän alatyyppinsä, vaikka niiden hengenlaatu vaihtuisi. Vaikka olennon todellinen hengenlaatu olisi mikä tahansa, kaikki hengenlaatusidonnaiset vaikutukset vaikuttavat siihen niin kuin se olisi hengenlaadultaan lainkuuliainen. Olento altistuu myös kaikille todellisen hengenlaatunsa mukaisille vaikutuksille. Lainkuuliainen-alatyyppiin kuuluva olento voi sivuuttaa vastustajansa vauriovähennyksen niin kuin olennon kehoaseet ja muut sen käyttelemät aseet olisivat hengenlaadultaan lainkuuliaisia (ks. Vauriovähennys osiossa Erikoiskyvyt).

Lisko-olento-alatyyppi

Nämä olennot ovat suomuisia ja usein kylmäverisiä. Lisko-olento-alatyyppiin kuuluu vain ihmisoliorotuja, ei varsinaisia liskoeläimiä tai liskohirviöitä.

Maa-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu lähinnä elementaaleja ja vierasolioita, joilla on jokin yhteys Maan elementtisfääriin. Maaolennoilla on yleensä kaivautumisnopeus, ja useimmat maaolennot voivat kaivautua myös kallion läpi.

Muunneltu-alatyyppi

Olento alkaa edustaa tätä alatyyppiä, jos sen alkuperäisessä tyypissä tapahtuu muutoksia. Olennot, joilla on jokin peritty hirviöprofiili, saavat tämän alatyypin syntymässään. Toiset alkavat edustaa sitä saadessaan jonkin hankitun hirviöprofiilin. Olennon alkuperäinen tyyppi mainitaan kuvauksissa aina muunneltu-alatyypin perässä. Muunneltu-alatyyppiin kuuluvalla olennolla on yleensä uuden tyyppinsä tyyppipiirteet mutta alkuperäisen tyyppinsä perusominaisuudet.

Paha-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu yleensä vain vierasolioita, jotka ovat kotoisin hengenlaadultaan pahoista ulkosfääreistä. Useimmat tämän alatyypin olennot ovat pahoja myös omalta hengenlaadultaan, mutta ne säilyttävät tämän alatyyppinsä, vaikka niiden hengenlaatu vaihtuisi. Vaikka olennon todellinen hengenlaatu olisi mikä tahansa, kaikki hengenlaatusidonnaiset vaikutukset vaikuttavat siihen niin kuin se olisi hengenlaadultaan paha. Olento altistuu myös kaikille todellisen hengenlaatunsa mukaisille vaikutuksille. Paha-alatyyppiin kuuluva olento voi sivuuttaa vastustajansa vauriovähennyksen niin kuin olennon kehoaseet ja muut sen käyttelemät aseet olisivat hengenlaadultaan pahoja (ks. Vauriovähennys osiossa Erikoiskyvyt).

Parvi-alatyyppi

Parvi on joukko Minimaalisia, Taskukokoisia tai Hyvin pieniä olentoja, jotka toimivat ikään kuin yhtenä olentona. Parvella on jäsentensä tyypin perusominaisuudet paitsi siltä osin kuin alla mainitaan. Parvella on yhteinen kestonoppa- ja kestopistemäärä, yhteinen aloitemuunnin, yhteinen nopeus ja yhteinen panssariluokka. Parvi suorittaa laistoheittoja yksittäisenä olentona. Yksi parvi vie tilaa joko yhden 10 × 10 jalan neliön (jos se koostuu lentokyvyttömistä olennoista) tai yhden 10 × 10 × 10 jalan kuution (jos se koostuu lentokykyisistä olennoista). Parven ulottuma on kuitenkin 0 jalkaa kuten jäsentensäkin. Jotta parvi voisi hyökätä, sen on liikuttava vihollisen tilaan, mikä altistaa sen vapaahyökkäyksille. Se mahtuu samaan tilaan kaikenkokoisten olentojen kanssa, koska se menee saaliinsa iholle. Parvi voi liikkua esteettä vihollisten miehittämien ruutujen läpi (ja viholliset parven miehittämien ruutujen läpi), joskin parvi altistuu näin tehdessään vapaahyökkäyksille. Parvi mahtuu läpi sellaisista raoista ja koloista, joista sen jäsenet mahtuvat.

Hyvin pienistä olennoista koostuva parvi sisältää 300 lentokyvytöntä olentoa tai 1 000 lentokykyistä olentoa. Taskukokoisista olennoista koostuva parvi sisältää 1 500 lentokyvytöntä olentoa tai 5 000 lentokykyistä olentoa. Minimaalisista olennoista koostuva parvi sisältää 10 000 olentoa riippumatta siitä, ovatko ne lentokykyisiä vai eivät. Lentokyvyttömien olentojen parvissa on paljon enemmän olentoja kun 10 × 10 jalan alueelle normaalisti mahtuisi, koska ne ovat sulloutuneet tiiviisti yhteen ja ryömivät toistensa ja uhrinsa päältä, kun ne liikkuvat tai hyökkäävät. Parvet, joilla on tätä suurempi tila, ovat erillisten parvien yhteenliittymiä. Niitä voidaan muovata millaiseen muotoon tahansa, joskin ne pysyttelevät yleensä yhtenäisenä alueena.

Tyyppipiirteet

Parvella ei ole selvää etu- tai takapuolta eikä varsinaista ruumiinrakennetta, joten se ei altistu koukkauksille eikä kriittisille osumille. Hyvin pienistä olennoista koostuva parvi kärsii vain puolet viilto- ja pistoaseiden tuottamista vaurioista. Minimaalisista tai Taskukokoisista olennoista koostuvat parvi on immuuni kaikille asevaurioille. Parvi hajoaa, kun sen kestopistemäärä hupenee 0:aan tai sen alle, mutta tätä ennen kärsityt vauriot eivät heikennä parven kykyä suorittaa tai kestää hyökkäyksiä. Parvi ei ole kärsimiensä vaurioiden takia koskaan tokkurainen tai kuolemaisillaan. Sitä ei voida myöskään kampittaa, vetää painiin tai puskea, eikä se voi vetää vihollistaan painiin.

Parvi on immuuni kaikille kohteellisille loitsuille ja vaikutuksille (tämä koskee myös yhteen olentoon kohdistuvia loitsuja, kuten hajautusta). Poikkeus tästä ovat mieleen kohdistuvat vaikutukset (lumous-, pakotus-, houre-, kirjokuvio- ja rohkeusvaikutukset), jos parvella on Älykkyys-arvo ja parviäly. Parvi kärsii puolitoistakertaiset vauriot (+50 %) alueloitsuista ja -vaikutuksista, kuten roiskeaseista ja monista lietsonnoista.

Taskukokoisista tai Minimaalisista olennoista koostuva parvi on alttiina koville tuulille, jollaisia voidaan tuottaa esimerkiksi tuulenvihuri-loitsulla. Kun selvitetään tuulen vaikutusta parveen, parvi katsotaan samankokoiseksi olennoksi kuin sen jäsenolennot ovat. Jos parvi muuttuu kärsimiensä tainnuttavien vaurioiden vuoksi tajuttomaksi, se ajautuu hajalleen eikä kokoonnu uudestaan ennen kuin sen kestopistemäärä palaa suuremmaksi kuin kärsittyjen tainnuttavien vaurioiden määrä.

Parveiluhyökkäys

Parvi-alatyyppiin kuuluvat olennot eivät suorita tavallisia lähitaisteluhyökkäyksiä. Niiden ei tarvitse suorittaa hyökkäysheittoa, vaan ne tuottavat automaattisesti vaurioita kaikille olennoille, joiden tilassa ne ovat liikkumisensa päätteeksi. Nämä parveiluhyökkäykset eivät altistu näkösuojan tai suojan aiheuttamalle ohihyökkäys­mahdollisuudelle. Parven tietolaatikossa lukee Hyökkäys- ja Täyshyökkäys-riveillä vain "parveilu" ilman mainintaa hyökkäyshyvityksestä. Parveiluhyökkäyksen tuottamat vauriot riippuvat parven kestonoppamäärästä (ks. taulukko alla).

Parven KN-määrä

Parven perusvauriot   

1–5

1n6

6–10

2n6

11–15

3n6

16–20

4n6

21 tai yli                              

5n6

Parven hyökkäykset ovat taikuudettomia, ellei parven kuvauksessa toisin mainita. Vastustaja on yleensä immuuni parven tuottamille vaurioille, jos sen vauriovähennys riittää vähentämään parveiluhyökkäyksen tuottamat vauriot 0:aan, jos se on ruumiiton tai jos sillä on jokin muu asiaan vaikuttava erikoiskyky. Joillakin parvilla on normaalien hyökkäysten lisäksi myös happo-, myrkky-, verenvuoto- tai muita erikoishyökkäyksiä.

Parvet eivät uhkaa tilassaan olevia olentoja eivätkä voi suorittaa parveiluhyökkäyksillään vapaahyökkäyksiä. Ne kuitenkin häiritsevät tilassaan olevien olentojen toimintaa (ks. alla).

Häirintä (Po)

Parven tuottamille vaurioille altis elollinen olento, joka aloittaa vuoronsa samassa tilassa kuin parvi, on 1 kierroksen ajan pahoinvoiva. Sitkeys-laisto mitätöi tämän vaikutuksen (VA 10 + puolet parven kestonoppamäärästä + parven Ruk-muunnin; tarkka vaikeusaste ilmoitetaan parven kuvauksessa). Loitsun langetus tai loitsuun keskittyminen parven tilassa vaatii Keskittyminen-testin (VA 20 + loitsun taso). Kärsivällisyyttä ja keskittymistä edellyttävien taitojen käyttö vaatii Keskittyminen-testin (VA 20).

Ruumiiton-alatyyppi

Ruumiittomalla olennolla ei ole aineellista ruumista. Sitä voivat vahingoittaa vain muut ruumiittomat olennot, taika-aseet, olennot joiden hyökkäykset katsotaan taika-aseiksi, loitsut, loitsunomaiset kyvyt ja yliluonnolliset kyvyt. Se on immuuni kaikille taikuudettomille hyökkäysmuodoille. Silloinkin kun siihen osutaan loitsuilla tai taika-aseilla, sillä on 50 %:n mahdollisuus välttyä kaikilta ruumiillisesta lähteestä peräisin olevilta vaurioilta (paitsi positiiviselta energialta, negatiiviselta energialta, taikavasaman kaltaisilta voimavaikutuksilta ja haamukosketus-aseilla suoritetuilta hyökkäyksiltä). Vaikka pyhä vesi ei olekaan maaginen hyökkäys, se voi vahingoittaa ruumiittomia epäkuolleita, joskin pyhän veden osumalla on vain 50 %:n mahdollisuus vaikuttaa ruumiittomaan olentoon.

Ruumiittomalla olennolla ei ole kehopanssarihyvitystä, mutta se saa sivuunohjaushyvitystä Karisma-hyvityksensä verran (kuitenkin aina vähintään +1, vaikka olennon Karisma-arvo ei normaalisti tuottaisikaan hyvitystä).

Ruumiiton olento voi astua kiinteiden kappaleiden sisään ja kulkea niiden läpi. Sen on kuitenkin pysyteltävä kappaleen ulkopinnan naapuriruudussa, joten se ei voi kulkea sellaisten kappaleiden läpi, joiden tila on leveämpi kuin sen oma tila. Kappaleen sisällä oleva ruumiiton olento aistii naapuriruuduissaan sijaitsevien olentojen ja esineiden läsnäolon, mutta viholliset ovat sen kannalta täydellisessä näkösuojassa (50 %:n ohihyökkäysmahdollisuus). Jotta ruumiiton olento näkisi kappaleen ulkopuolelle ja voisi hyökätä normaalisti, sen on tultava kappaleen sisältä ulos. Kappaleen sisällä oleva ruumiiton olento on täydellisessä suojassa, mutta kun se hyökkää kappaleen ulkopuolella olevaa olentoa vastaan, sillä on vain suojaa, joten toiminnon valmistellut olento voi iskeä sitä, kun se hyökkää. Ruumiiton olento ei voi kulkea voimavaikutuksen läpi.

Ruumiittoman olennon hyökkäykset voivat sivuuttaa kaikki kehopanssarit, haarniskat ja kilvet, mutta sivuunohjaushyvitykset ja voimavaikutukset (esimerkiksi maaginhaarniska) suojaavat sen hyökkäyksiltä normaaliin tapaan. Ruumiiton olento liikkuu ja toimii vedessä yhtä helposti kuin ilmassa. Se ei voi pudota eikä kärsiä putoamisvaurioita. Ruumiiton olento ei voi suorittaa kampitus- tai painihyökkäyksiä, eikä sitä voida kampittaa tai vetää mukaan painiin. Itse asiassa se ei voi suorittaa mitään fyysistä toimintoa, joka liikuttaisi vihollista tai sen varusteita tai vaikuttaisi niihin, eikä siihen itseenkään voida vaikuttaa tällaisilla toiminnoilla. Ruumiiton olento on painoton, joten se ei laukaise painokytkimestä laukeavia ansoja.

Ruumiiton olento liikkuu äänettömästi, eikä sitä voida havaita Kuuntelu-testillä, ellei se itse niin halua. Sillä ei ole Voimakkuus-arvoa, joten sen Ketteryys-muunnin lasketaan sekä sen lähitaistelu­hyökkäyksiin että kantamahyökkäyksiin. Näköön perustumattomat aistit, kuten vainu ja sokkonäkö, ovat ruumiittomia olentoja vastaan tehottomia tai tehoavat vain osittain. Ruumiittomilla olennoilla on erehtymätön suuntavaisto, joten ne voivat liikkua täydellä nopeudellaan silloinkin, kun ne eivät näe mitään.

Sfäärinulkoinen-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluvat kaikki olennot, jotka oleilevat jossakin muussa sfäärissä kuin kotisfäärissään. Sfäärimatkailua harjoittava olento voi saada tai menettää tämän alatyypin sfääristä toiseen siirtyessään. Hirviökuvausten perusoletus on, että olentojen väliset kohtaamiset tapahtuvat Materian sfäärissä, joten kaikki olennot, joiden kotisfääri ei ole Materian sfääri, on merkitty kuuluviksi sfäärinulkoinen-alatyyppiin (mitä ne eivät ole silloin, kun oleilevat kotisfäärissään). Jokaisella sfäärinulkoiseksi merkityllä olennolla on jokin tietolaatikossa ilmoitettu kotisfääri. Olennot, joita ei ole merkitty sfäärinulkoisiksi, ovat kotoisin Materian sfääristä ja saavat sfäärinulkoinen-alatyypin vain, jos ne poistuvat Materian sfääristä. Millään olennolla ei ole sfäärinulkoinen-alatyyppiä silloin, kun se oleilee jossakin kauttakulkusfäärissä, kuten Astraalisfäärissä, Eetterisfäärissä tai Varjojen sfäärissä.

Tuli-alatyyppi

Tuli-alatyyppiin kuuluva olento on immuuni tulelle. Se on haavoittuva kylmyydelle, mikä merkitsee, että se kärsii kylmyysvauriot puolitoistakertaisina (+50 %) – riippumatta siitä, sallitaanko kylmyyttä vastaan laistoheittoa tai onnistuuko laisto vai ei.

Vedeneläjä-alatyyppi

Vedeneläjillä on aina uintinopeus, joten ne voivat liikkua vedessä joutumatta suorittamaan Uinti-testejä. Ne voivat hengittää veden alla mutta eivät ilmassa, ellei niillä ole amfibisuus-erikoisominaisuutta.

Vesi-alatyyppi

Tähän alatyyppiin kuuluu lähinnä elementaaleja ja vierasolioita, joilla on jokin yhteys Veden elementtisfääriin. Vesiolennoilla on aina uintinopeus, joten ne voivat liikkua vedessä joutumatta suorittamaan Uinti-testejä. Vesiolennot voivat hengittää veden alla ja yleensä myös ilmassa.


The text on this page is Open Game Content, and is licensed for public use under the terms of the Open Game License v1.0a.